Й.К. Каменецький. Лікар-демократ

27.03.2015

Уродженець містечка Семенівки Стародубського повіту на Чернігівщині, з якого в різні часи по світах розлетілося чимало непересічних особистостей, Й.К. Каменецький починав свою освіту в Чернігівському колегіумі. Медичних знань він набув в училищі при Генеральному шпиталі м. Санкт-Петрбурга, яке закінчив у званні підлікаря.

Йосип Кирилович Каменецький розпочав службу в Невському піхотному полку. Згодом військового лікаря, українця за походженням, переводять до Малоросійського гренадерського полку. Доля так розпорядилася, що Йосип Кирилович не продовжив удосконалювати свої знання та набувати практичного досвіду в провідних клініках Європи. Напружені тогочасні відносини Росії зі своїми сусідами потребували кваліфікованих військових лікарів.

Протягом 13 років Й.К. Каменецький удосконалював свої фахові теоретичні засади й практичні навички, беручи участь у численних баталіях як на півночі –проти Швеції, – так і на півдні Російської імперії – у боях з турецькою Портою. Шліфуючи в подальшому набутий професійний досвід фронтового лікаря в стінах Генерального шпиталю, він привертає увагу керманичів вітчизняної медицини. Відразу ж після заснування в Росії лікарських управ його призначають інспектором Петербурзького фізикату у м. Санкт-Петербурзі. Рік по тому (1799) Йосип Кирилович обирається членом вищого адміністративного центру, що керує всією лікарською справою Російської імперії, – Медичної колегії. На цій посаді він не тільки займається питаннями організації медичної допомоги, а й продовжує наукову роботу.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....