Проблема узлового зоба в свете современных клинических рекомендаций

27.03.2015

В то время как отечественная эндокринология в рамках заданий руководящих органов здравоохранения пытается выработать единые подходы к лечению наиболее актуальных заболеваний, ведущие ассоциации мира в области тиреоидологии и эндокринологии каждые 3-4 года обновляют свои рекомендации, приводят их к «общему знаменателю», пытаются сделать их минимально субъективными, не зависящими от отдельных мнений, а опирающимися на доказательную базу.

Еще не стихли дебаты по поводу последних рекомендаций Американской тиреоидной ассоциации (2006), Европейской тиреоидной ассоциации по ведению пациентов с дифференцированным тиреоидным раком и узлами щитовидной железы (ЩЖ) и уточнения разногласий между ними, как в 2010 г. было опубликовано совместное консенсусное руководство по клинической диагностике и лечению узлов ЩЖ трех ведущих профильных ассоциаций мира – Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE), Итальянской ассоциации клинических эндокринологов (AME) и Европейской тиреоидной ассоциации (ETA).

Данное издание содержит подробный анализ современного состояния проблемы, взвешивает целесообразность и обоснованность применения наиболее распространенных методов диагностики и лечения, подводит доказательную базу под лечебно-диагностическую тактику. Все ключевые рекомендации оценены по их надежности и предполагаемой эффективности в своем большинстве представляют наиболее строгие категории доказательности (А и В).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....

23.05.2024 Акушерство/гінекологія Застосування нітрофурантоїну для лікування неускладнених інфекцій нижніх сечовивідних шляхів: ефективність та запобігання антибіотикорезистентності

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ) – ​поширена проблема серед інфекційних захворювань дорослого населення світу. Підраховано, що 50-60% усіх жінок мають щонайменше 1 випадок ІСШ протягом життя. Термін «ІСШ» охоплює спектр інфекційних хвороб, які уражають різні відділи сечовидільного тракту (від уретри до нирок). Патогенетичним підґрунтям ІСШ є колонізація бактеріями уретри або периуретрального простору з подальшою міграцією в сечовий міхур і розвитком запальної відповіді. Зазвичай бактерії, які провокують ІСШ, походять із травного тракту і належать до ентеробактерій. ІСШ можуть виникати і за наявності сепсису, однак такий спосіб інфікування зустрічається надзвичайно рідко. Факторами ризику ІСШ є жіноча стать, нещодавній статевий контакт, цукровий діабет, структурні або функціональні аномалії сечової системи (Al Lawati H. et al., 2023)....

22.05.2024 Онкологія та гематологія Набута гемофілія А: від клінічної картини до персоналізованої гемостатичної терапії

У статті розглядаються сучасні підходи до діагностики та лікування набутої гемофілії А (НГА) з акцентом на персоналізовану гемостатичну терапію з урахуванням індивідуальної варіабельності клінічної картини, тяжкості перебігу, активності інгібіторів і відповіді на лікування....