Амарил® М: преимущества комбинированной сахароснижающей терапии глимепиридом и метформином в одной таблетке

27.03.2015

Компенсация сахарного диабета (СД) 2 типа – довольно сложная задача, успешное решение которой зависит от адекватно подобранной тактики лечения. Поэтому при выборе схем сахароснижающей терапии для больных СД 2 типа врачи все чаще руководствуются клиническими рекомендациями, базирующимися на принципах доказательной медицины. В частности, в широко известном последнем совместном консенсусе Американской диабетической ассоциации (ADA) и Европейского общества по изучению сахарного диабета (EASD), вышедшем в 2008 г., подбор сахароснижающей терапии рекомендуется проводить поэтапно [1].

Согласно этому консенсусу первым препаратом, который должен получить пациент с СД 2 типа с момента установления у него диагноза, является метформин. В случае отсутствия результата на фоне базовой терапии, то есть достижения уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) Ј7%, рекомендуется последовательно добавлять к уже получаемой больным терапии метформином еще один препарат: глитазон, производное сульфонилмочевины (ПСМ) или инсулин.

Появление данного консенсуса внесло некоторые коррективы в рутинную клиническую практику, поскольку предлагается активная тактика ведения больных СД 2 типа с применением сахароснижающих препаратов и их комбинаций уже с момента выявления заболевания. Сегодня назначение метформина на старте терапии СД 2 типа вряд ли может кого-либо удивить.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Лікування пацієнтів із негативними симптомами шизофренії: персоніфіковані підходи

За матеріалами Науково-практичної конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (22‑23 березня 2023 р.) ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...