Амарил® М: преимущества комбинированной сахароснижающей терапии глимепиридом и метформином в одной таблетке

27.03.2015

Компенсация сахарного диабета (СД) 2 типа – довольно сложная задача, успешное решение которой зависит от адекватно подобранной тактики лечения. Поэтому при выборе схем сахароснижающей терапии для больных СД 2 типа врачи все чаще руководствуются клиническими рекомендациями, базирующимися на принципах доказательной медицины. В частности, в широко известном последнем совместном консенсусе Американской диабетической ассоциации (ADA) и Европейского общества по изучению сахарного диабета (EASD), вышедшем в 2008 г., подбор сахароснижающей терапии рекомендуется проводить поэтапно [1].

Согласно этому консенсусу первым препаратом, который должен получить пациент с СД 2 типа с момента установления у него диагноза, является метформин. В случае отсутствия результата на фоне базовой терапии, то есть достижения уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) Ј7%, рекомендуется последовательно добавлять к уже получаемой больным терапии метформином еще один препарат: глитазон, производное сульфонилмочевины (ПСМ) или инсулин.

Появление данного консенсуса внесло некоторые коррективы в рутинную клиническую практику, поскольку предлагается активная тактика ведения больных СД 2 типа с применением сахароснижающих препаратов и их комбинаций уже с момента выявления заболевания. Сегодня назначение метформина на старте терапии СД 2 типа вряд ли может кого-либо удивить.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...