Глимепирид в лечении сахарного диабета 2 типа: внепанкреатические эффекты и их клиническое значение

27.03.2015

Производные сульфонилмочевины остаются наиболее назначаемыми средствами терапии сахарного диабета (СД) 2 типа. В основе сахароснижающего действия этих препаратов лежит стимуляция выработки инсулина b-клетками поджелудочной железы. Глимепирид выделяется среди препаратов своего класса тем, что сочетает мощное гипогликемизирующее действие со свойством уменьшать резистентность периферических тканей к инсулину, а также другими полезными эффектами, имеющими прямое отношение к профилактике сердечно-сосудистых осложнений диабета.

Не так давно крупнейшая в мире генерическая компания «Тева» представила на рынке Украины свой, достаточно популярный в Германии, аналог глимепирида – Амапирид. Исследование биоэквивалентности Амапирида оригинальному глимепириду, проведенное в крупном международном исследовательском центре в Канаде, продемонстрировало их максимальное сходство (AUC Амапирида по отношению к AUC оригинального глимепирида составила 101%). Это является залогом сопоставимой клинической эффективности Амапирида и оригинального препарата. На рынке Украины Амапирид представлен в виде таблеток с разделительной полосой 3 мг и 4 мг № 30. Уже имеются положительные отзывы украинских специалистов об использовании Амапирида в терапии СД 2 типа.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Лікування пацієнтів із негативними симптомами шизофренії: персоніфіковані підходи

За матеріалами Науково-практичної конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (22‑23 березня 2023 р.) ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...