Сколько стоит доброта?

27.03.2015

Тест на гуманность и благородство. Лакмус милосердия. Шкала доброты.

Именно так можно назвать инициированную швейцарской фармацевтической компанией «Мефа» социальную акцию: на протяжении 2 мес – с 1 мая по 30 июня – врачи, фармацевты и пациенты имели возможность оказать помощь Дарницкому детскому дому-интернату (г. Киев), в котором проживают девочки с тяжелыми неврологическими заболеваниями, сопровождающимися нарушениями физического и интеллектуального развития.

50 копеек от стоимости каждой реализованной упаковки препаратов Нейрорубин-Форте Лактаб и Нейрорубин™ раствор для инъекций были направлены на покупку товаров первой необходимости для Дарницкого детского дома-интерната.

Дарницкий детский дом-интернат, как и большинство подобных учреждений, находится на государственном обеспечении. Целью благотворительной акции компании «Мефа» было не только пополнить «резерв» предметов гигиены, одежды, игрушек, лекарственных препаратов, но и поделиться с детьми вниманием, заботой, теплотой. Призыв «Помоги прямо сейчас!» был услышан и нашел отклик в сердцах многих неравнодушных людей: после проведения благотворительной акции воспитанницам интерната были переданы товары первой необходимости (средства личной гигиены) и лекарственные препараты.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

18.04.2024 Гастроентерологія Можливості терапевтичної корекції метаболічноасоційованої жирової хвороби печінки: фокус на комбінацію адеметіоніну та глутатіону

Метаболічноасоційована жирова хвороба печінки (МАЖХП) є однією з найактуальніших проблем сучасної гепатології та внутрішньої медицини в цілому. Стрімке зростання поширеності ожиріння та цукрового діабету (ЦД) 2 типу в популяції призвело до істотного збільшення кількості хворих на МАЖХП, яка охоплює спектр патологічних станів від неускладненого стеатозу до алкогольної хвороби печінки та цирозу, що розвиваються на тлі надлишкового нагромадження ліпідів у гепатоцитах. ...

18.04.2024 Гастроентерологія Маастрихтський консенсус VI щодо лікування інфекції Helicobacter pylori: фокус на стандартну потрійну терапію

Інфекція Helicobacter pylori (H. pylori) офіційно визнана інфекційним захворюванням і включена до Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) 11-го перегляду, тому рекомендовано лікувати всіх інфікованих пацієнтів. Проте, зважаючи на широкий спектр клінічних проявів, пов’язаних із гастритом, викликаним H. pylori, лишаються специфічні проблеми, які потребують регулярного перегляду для оптимізації лікування. ...

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....