Фармакотерапия микрососудистых нарушений при сердечной недостаточности у людей пожилого возраста

27.03.2015

В рамках XI Национального конгресса кардиологов Украины, проходившего с 28 по 30 сентября в Украинском доме (г. Киев), состоялось научное заседание по клинической фармакологии. Интересные факты о механизмах формирования и методах консервативной коррекции патологических изменений в микроциркуляторном русле у пожилых лиц представила ведущий научный сотрудник ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», доктор медицинских наук, профессор Виктория Юрьевна Лишневская.

– Сердечная недостаточность (СН) является одним из наиболее прогностически неблагоприятных патологических состояний, смертность от которого превышает 50% в течение 4 лет в случаях первично диагностированного заболевания и достигает 50% в год при выраженной клинической симптоматике (III-IV функциональном классе).

Традиционно под СН принято понимать патологическое состояние, обусловленное нарушением насосной функции сердца. В то же время следует напомнить, что важнейшей функцией сердечно-сосудистой системы является доставка кислорода к различным органам и тканям. Поэтому не менее важное значение для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) имеет уровень перфузии органов и тканей, определяющийся, в первую очередь, состоятельностью кровотока в микроциркуляторном русле.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....