Хумана Электролит – современный подход к оральной регидратации

27.03.2015

Острые кишечные инфекции (ОКИ) у детей представляют существенную проблему для здравоохранения вследствие широкой распространенности. Согласно данным ВОЗ, летальность от ОКИ в отдельных странах составляет 50-70% в структуре общей смертности детского населения в возрасте до 5 лет.

При этом ведущей причиной тяжести ОКИ у детей, приводящей к летальным исходам, является развитие дегидратации. Это обусловливает необходимость включения в схемы рационального лечения таких больных оральной регидратационной терапии (ОРТ) с использованием глюкозо-солевых растворов (ГСР).

Применение ГСР в этих ситуациях наиболее физиологически обосновано. Глюкоза усиливает перенос ионов калия и натрия через слизистую тонкой кишки, что способствует более быстрому восстановлению нарушенных показателей водно-солевого баланса и нормализации обмена веществ.

В настоящее время ВОЗ рекомендует применять метод ОРТ при ОКИ, манифестирующих так называемой водянистой диареей (холера, энтеротоксигенный эшерихиоз и др.), а также при кишечных инфекциях, протекающих с явлениями энтерита, гастроэнтерита и энтероколита (ротавирусная инфекция, сальмонеллез и др.).

Регидратация наиболее эффективна при проведении в течение первых часов от начала болезни: согласно материалам ВОЗ, ОРТ в ранние сроки заболевания ОКИ приводит к снижению летальности в 2-14 раз и уменьшению необходимости в госпитализации больных в 2 раза.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...