XIV Международная конференция Украинской противоэпилептической лиги: в русле мировых тенденций, в помощь практике

27.03.2015

13-15 мая санаторий «Березовские минеральные воды» (г. Харьков) принимал делегатов XIV Международной конференции Украинской противоэпилептической лиги (УПЭЛ). Этот ежегодный научно-практический форум проводится с целью обмена опытом между эпилептологами стран СНГ и повышения уровня знаний врачей в вопросах диагностики и лечения эпилепсии.

Нынешняя конференция была посвящена 75-летию со дня рождения выдающегося ученого, основателя и первого президента УПЭЛ, заслуженного врача Украины Людмилы Эдуардовны Музычук (1935-2000). Благодаря ее усилиям отечественные неврологи, психиатры, психологи, нейрофизиологи, нейрохирурги и другие специалисты, причастные к оказанию помощи пациентам с эпилепсией, объединились в мощную организацию, которая в течение 15 лет занимается решением актуальных клинических и медико-социальных проблем, связанных с данной патологией, последипломным образованием врачей, достойно представляет украинскую эпилептологию за рубежом, являясь структурной частью Международной противоэпилептической лиги (ILAE).

Высокий уровень мероприятия традиционно обеспечивается благодаря поддержке фармацевтических компаний, которые занимаются разработкой, производством и продвижением противоэпилептических препаратов. Предлагаем вниманию читателей изложение докладов ведущих российских и украинских эпилептологов, прозвучавших в рамках сателлитного симпозиума генерального спонсора конференции – компании «санофи-авентис».

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....