Депрессия и тревога в практике врача соматического профиля

27.03.2015

Компания «Сандоз» широко известна украинским врачам не только качественными препаратами для применения в различных сферах медицины, но и участием в ряде медико-социальных проектов вместе с ведущими научно-исследовательскими коллективами страны.

Просветительская деятельность компании способствует осуществлению прогрессивных реформ в отечественной неврологии и психиатрии, становится частью последипломного образования специалистов. Немало внимания в компании «Сандоз» уделяют интеграции психиатрической помощи в первичное звено здравоохранения, о чем мы уже неоднократно писали на страницах газеты.

Из наиболее масштабных проектов отметим участие компании в подготовке справочного пособия по диагностике и лечению депрессии в общемедицинской практике. Этот документ был разработан в 2009 г. коллективом авторов под руководством главного внештатного специалиста по психиатрии МЗ Украины, профессора Н.А. Маруты, а издан и распространяется среди врачей при поддержке «Сандоз». Пособие представляет собой методические рекомендации, которые призваны донести значимость проблемы депрессии до врачей первичного звена и повлиять на ситуацию с повсеместной гиподиагностикой депрессивных расстройств у пациентов соматического профиля.

Кроме того, компания взяла на себя организацию образовательных семинаров по диагностике и лечению депрессии для врачей разных специальностей. К настоящему времени при поддержке компании «Сандоз» с участием ведущих отечественных ученых, психиатров и психотерапевтов, подобные мероприятия проведены во многих городах Украины. Этот опыт свидетельствует о высокой востребованности знаний и навыков в сфере пограничной психиатрии у врачей различных специальностей – терапевтов, кардиологов, неврологов и других специалистов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

28.02.2024 Неврологія Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом

Стрес виникає тоді, коли вплив довкілля, фізичні та/або психологічні вимоги перевищують наявні ресурси для того, щоб відповісти на ситуацію, що виникла. Запропоновано застосовувати двокомпонентну модель стресу, яка включає реактивність – період максимальної потужності стресової реакції, що спостерігається одразу чи невдовзі після впливу основних стресорних чинників, а також відновлення – період повернення до початкового стану після завершення стресової реакції (Smyth J.M. et al., 2023). Стрес асоціюється із дисбалансом гормонів та низкою розладів (рис. 1)....

28.02.2024 Психіатрія Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії

Депресія – це тяжка й поширена хвороба, яка уражає понад 300 млн осіб у всьому світі та вважається однією з найвагоміших проблем громадського здоров’я у ХХІ столітті (WHO, 2017). Інвалідизувальна природа депресії призводить до низки професійних, економічних, соціальних та особистих несприятливих наслідків (Thompson C., 2010). Протягом останніх років кількість випадків депресії значно зросла, перевантажуючи систему охорони здоров’я (Cipriani A. et al., 2018)....