Эпилепсия у женщин: особенности выбора противоэпилептического препарата

27.03.2015

Судороги – одно из наиболее распространенных неврологических нарушений, встречающихся в клинической практике. Приблизительно у 3% населения к 75 годам устанавливают диагноз эпилепсии (W.A. Hauser et al., 1993). В США зарегистрировано около 2,8 млн пациентов с эпилепсией (M.S. Yerby et al., 2000). По подсчетам экспертов, в Украине около 500 тыс. больных эпилепсией (С.М. Харчук, 2007). Хотя распространенность этой патологии несколько выше у мужчин, в течение первых 5 лет жизни существует тенденция к преобладанию в структуре больных женщин. В мире более 1,1 млн женщин детородного возраста страдают эпилепсией.

При лечении эпилепсии неврологи назначают препарат исходя из характера эпилептической активности (фокальная или генерализованная). Чаще всего врачи сталкиваются с больными симптоматической парциальной эпилепсией (C.P. Panayiotopoulos, 2007).

Физиологические и гормональные различия женщин и мужчин ставят врачей перед проблемой выбора терапии в зависимости от пола пациента. Надпочечниковые и половые гормоны, также как и противоэпилептические препараты, могут влиять на судорожную активность головного мозга (M.J. Morrell, 1999). В то же время следует обращать внимание на воздействие противоэпилептических средств на эндокринную функцию.

Цель лечения – избавить пациента от приступов без возникновения побочных реакций. Таким образом, клиницист должен стремиться к индивидуализации применения противоэпилептических средств в зависимости от фазы репродуктивного цикла. Кроме того, колебания уровня половых гормонов могут усугубить клиническое течение эпилепсии в определенные периоды жизни женщины, в частности при становлении менархе, во время менструации (катамениальная эпилепсия), беременности или в перименопаузе. Это является сложным аспектом лечения эпилепсии у женщин.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

21.06.2024 Терапія та сімейна медицина Терапія проявів хвороби сухого ока з використанням сльозозамінників на основі перехресно-зв’язаної гіалуронової кислоти

Хвороба сухого ока (ХСО) значно погіршує функціональний стан ока, спричиняючи гемералопію, гало, подвоєння об’єктів, спалахи світла перед очима, фотофобію. Ці несприятливі зміни в разі прогресування ХСО навіть здатні призвести до погіршення зору (Nguyen A. et al., 2023; Belmonte C. et al., 2017; Messmer E.M., 2015; Tsubota K. et al., 2020)....

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...