Рак мочевого пузыря (включая опухоли почечной лоханки, мочеточника и уротелиальные карциномы предстательной железы)

27.03.2015

Рак мочевого пузыря

В 2009 г. в США было диагностировано 70 980 новых случаев рака мочевого пузыря (РМП) и 14 330 смертельных исходов, связанных с этим заболеванием. В США РМП занимает 4-е место по встречаемости среди злокачественных новообразований и в 3 раза чаще встречается у мужчин по сравнению с женщинами. Средний возраст больных на момент установления диагноза составляет 65 лет, вследствие чего большинство из них имеют различную сопутствующую патологию. В возрасте до 40 лет РМТ диагностируется очень редко.

Клинически злокачественные новообразования мочевого пузыря (МП) можно разделить на 3 категории, различающиеся по прогнозу, ведению и целям терапии.

Первая категория состоит из неинвазивных опухолей, лечение которых направлено на снижение риска рецидива и профилактику прогрессирования в более тяжелый процесс. Вторая категория включает инвазивные поражения, требующие ответа на два ключевых вопроса: во-первых, следует ли удалить МП полностью или его можно сохранить без ухудшения выживаемости; и, во-вторых, необходимо ли назначить пациенту системную терапию для повышения шансов на излечение или достаточно воздействия на первичную опухоль. К третьей категории относится метастатический РМП, при котором основная задача состоит в продлении жизни пациента и сохранении ее качества.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...