Современные тенденции в лечении рака молочной железы: ранняя диагностика, индивидуализированный подход, органосохраняющая хирургия, целенаправленное воздействие на опухоль

27.03.2015

15-16 апреля в живописном предместье г. Ужгорода состоялся научно-практический семинар с международным участием «Современные аспекты диагностики и лечения рака молочной железы у женщин». В рамках мероприятия также проводилось заседание Научного общества онкологов Закарпатской области.

Рак молочной железы (РМЖ) сегодня занимает ведущее место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женщин. По данным ВОЗ, в 2008 г. было зарегистрировано более 1 млн больных РМЖ; к 2010 г. прогнозируется увеличение заболеваемости до 1,45 млн случаев. Основные научные исследования в области лечения РМЖ направлены на поиск путей снижения смертности с помощью ранней диагностики, адекватного медикаментозного и хирургического лечения при условии максимальной индивидуализации подхода.

В настоящее время ни одна конференция, посвященная современным подходам к лечению онкологической патологии, не обходится без обсуждения таргетной терапии. Появление лекарственных средств, целенаправленно воздействующих на опухолевые клетки, открыло новую эру в развитии системного лечения онкологической патологии. В отличие от цитостатиков, обладающих высокой токсичностью, терапевтический эффект таргетных агентов не сопровождается выраженным повреждающим влиянием на нормальные ткани человеческого организма. Поэтому наряду с обсуждением факторов прогноза, вопросов скрининга и диагностики, а также хирургического лечения РМЖ большое внимание на семинаре уделялось возможностям применения современных таргетных препаратов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....