Применение иммуномодуляторов бактериального происхождения в лечении и профилактике инфекций дыхательных путей

27.03.2015

О том, какое место занимают иммуномодуляторы бактериального происхождения в лечении и профилактике респираторных инфекций и каким препаратам этой группы следует отдавать предпочтение, шла речь в выступлении заведующей лабораторией клинической иммунологии ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф.Г. Яновского НАМН Украины», доктора медицинских наук Елены Михайловной Рекаловой. Ее доклад прозвучал на научно-практической конференции «ХОЗЛ: пути оптимизации профилактики, диагностики, лечения и реабилитации», состоявшейся 18 марта текущего года в г. Киеве.

Слизистая оболочка верхних дыхательных путей представляет собой первую линию защиты дыхательной системы и организма человека в целом от действия разнообразных патогенных факторов окружающей среды, включая инфекционные агенты, химические и физические ирританты и т.д.

Особую роль в защите от патогенных микроорганизмов играет нормальная микрофлора слизистых оболочек верхних дыхательных путей, которая обеспечивает так называемый колонизационный иммунитет и препятствует закреплению на поверхности слизистой оболочки патогенных бактерий.

Придаточные пазухи носа, полость среднего уха и нижние дыхательные пути (трахея, бронхи и легкие) у здоровых людей, как правило, стерильны, что является результатом эффективной работы мукоцилиарного аппарата и системы местного иммунитета.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....