Принципы выбора ингаляционного глюкокортикостероида для базисной терапии бронхиальной астмы

27.03.2015

В большинстве случаев выбор препарата для лечения бронхиальной астмы (БА) подразумевает, в первую очередь, выбор действующего вещества. Однако эффективность терапии БА определяется более широким кругом факторов, среди которых приверженность пациентов лечению, адекватно подобранное доставочное устройство, правильность выполнения техники ингаляции и др.

На этом акцентировала внимание участников научно-практической конференции «Диагностика и лечение распространенных заболеваний внутренних органов» (17 марта, г. Винница) доцент кафедры внутренней медицины им. А.Я. Губергрица Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького Надежда Егоровна Моногарова в докладе «Оптимальный выбор ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме».

Около 50 лет назад для лечения БА стали использовать ингаляционные препараты, что позволило существенно повысить эффективность и безопасность терапии этого заболевания. Достаточно быстро стали очевидны преимущества ингаляционного пути введения по сравнению с пероральным и парентеральным: создание достаточной (высокой) концентрации действующего вещества в легких; отсутствие биотрансформации препарата (связывания с белками плазмы крови, метаболизма в печени) до начала его действия; снижение системного действия; уменьшение общей дозы препарата, которую необходимо ввести для достижения эффекта.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....