Туберкулома легкого – обращаться ли к хирургу?

27.03.2015

Туберкулома – достаточно распространенная форма туберкулеза легких. Иногда туберкулому выявляют при первичном обращении пациента, чаще ее формирование наблюдается в процессе лечения больного.

Особенностями современной отечественной фтизиатрии являются эпидемиологические мероприятия по выявлению, лечению, наблюдению больных туберкулезом легких, что обусловлено существованием в Украине эпидемии туберкулеза. Соответственно в ныне действующей классификации туберкулеза в отличие от предшествовавшей относительно меньшее место занимают анатомические и морфологические аспекты патологического процесса. В результате туберкулома как нозологический подвариант туберкулеза стала нередко недооцениваться или вообще оцениваться неадекватно.

Согласно приказу МЗ Украины № 385 от 09.06.2006 г. в определении термина «неудача лечения» (основное понятие, предусматривающее необходимость продолжения лечения пациента) туберкулома как исход леченного туберкулеза не упоминается вообще. Вследствие этого все чаще стали встречаться случаи, когда туберкулому рассматривали как абсолютно удовлетворительный результат, практически не требующий дальнейших действий, то есть приравнивали к полному выздоровлению. В связи с этим снова подробно остановимся на диагностических, клинических, морфофункциональных, эпидемиологических и прогностических аспектах туберкуломы легкого.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....