Органосохраняющие операции при одиночном камне в желчном пузыре

27.03.2015

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ), проявлением которой является холецистолитиаз (камни в желчном пузыре), – одно из самых распространенных заболеваний, проблема которого в наше время приобрела не только медицинское, но и социальное значение. По распространенности оно занимает третье место после сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, а холецистэктомия среди всех хирургических операций уступает только аппендэктомии.

Среди взрослого населения Европы частота выявления ЖКБ составляет 10-18%, наиболее высока ее распространенность в Швеции – 38%, во Франции – 22%, в Англии – 17%, в США – 9,1–24,3% и в России – до 15% (Л.Б. Лазебник, 2004). В структуре болезней органов пищеварения в Украине доля ЖКБ в 2006 г. составила 3,6%, ее распространенность с 1997 г. выросла на 87,5%, заболеваемость – на 64,7%. Отмечается устойчивая тенденция к росту распространенности и среди детей – в настоящее время в среднем 5%.

Среди причин, приводящих к росту показателя заболеваемости ЖКБ, следует выделить такие, как улучшение диагностики и истинный количественный рост заболевания. При аутопсии умерших от других причин, не связанных с заболеваниями гепатобилиарной системы, конкременты в желчном пузыре (ЖП) обнаружены у 11,4% мужчин и у 22,3% женщин. С возрастом ЖКБ встречается чаще и в 70-74 года составляет уже 17,5% у мужчин и 27,7% у женщин.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

27.05.2024 Терапія та сімейна медицина 24 травня – ​ Всесвітній день шизофренії

Шизофренія – ​складний нейропсихіатричний розлад, який не лише глибоко порушує емоційно-вольову сферу, мислення та поведінку людини, а й узагалі кидає виклик нашому розумінню того, як працюють мозок і психіка. Межі «нормального» для переважної більшості реалій розмиваються або й зовсім зникають для людей із шизофренією, частка яких у популяції є досить стабільною: в усі часи та в усіх народів світу поширеність шизофренії в популяції становить близько 1%. Втрата контролю за думками та діями, дивакувата поведінка, марення й галюцинації, манія величі або переслідування найяскравіше висвітлені в літературі і кіно як стереотипні ознаки хвороби, хоча вони є лише «верхівкою айсберга» комплексних, різноманітних, мінливих у часі проявів порушень взаємодії нейрональних мереж головного мозку при шизофренії....

27.05.2024 Онкологія та гематологія Супровідна терапія в онкології

Протягом останніх років прогрес у клінічній онкології, який супроводжувався покращенням виживаності пацієнтів та досягненням тривалих ремісій захворювань, парадоксально сприяв появі нових синдромів, що стали наслідками побічних ефектів (ПЕ) успішної протипухлинної терапії. Це питання активно обговорювалося провідними фахівцями у рамках науково-практичної конференції «Терапія супроводу в онкології», яка відбулася 4 квітня....

23.05.2024 Онкологія та гематологія Роль імуногенності пухлини у персоналізованій терапії раку грудної залози

Рак грудної залози (РГЗ) залишається одним з найпоширеніших видів раку у жінок у світі та однією з провідних причин смерті, пов’язаної з онкологічними захворюваннями. Незважаючи на досягнутий прогрес у розробленні нових терапевтичних підходів, резистентність до лікування та несприятливий прогноз у деяких підгрупах пацієнток залишаються серйозною проблемою....

23.05.2024 Алергія та імунологія Антигістамінні препарати в лікуванні свербежу при алергічних захворюваннях

Останніми роками захворюваність на алергію стрімко зростає в усьому світі (WHO, 2012). Крім того, спостерігається ускладнення перебігу та тяжкості алергічних захворювань (АЗ), особливо в дітей і молодих людей. Це спричиняє серйозну глобальну проблему, яка загрожує як здоров’ю населення, так і економіці країн (Pawankar, 2014). Часто алергію супроводжує свербіж, що погіршує якість життя і зумовлює психологічний стрес, а застосування антигістамінних препаратів (АГП) за такого стану може провокувати розвиток небажаних наслідків, як-от сонливість, пригніченість, зниження концентрації, уваги тощо, тому вибір ефективного та водночас позбавленого вищезазначених наслідків препарату для полегшення симптомів свербежу є ключовим моментом під час лікування АЗ....