Профилактика тромбоэмболии легочной артерии. Cоздание и эволюция кава-фильтров

27.03.2015

Хирургическая профилактика тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) имеет длинную историю: еще в 1784 году Hunter выполнил перевязку бедренной вены у больного с тромбозом глубоких вен нижних конечностей. Важной вехой в развитии механической профилактики ТЭЛА стала перевязка нижней полой вены, впервые выполненная Trendelenburg в 1906 году.

Данный метод получил распространение, но вследствие серьезных нарушений кровообращения отмечалась высокая смертность и инвалидизация после такой операции. Необходим был метод профилактики, при котором бы создавалось препятствие миграции тромбоэмбола, но при этом сохранялась проходимость нижней полой вены. Поэтому в 1959 году Е. Spenser дал начало развитию методов парциальной окклюзии нижней полой вены (НПВ), предложив прошивать НПВ в поперечном направлении 3-4 матрацными швами с интервалом 5 мм один от другого

. Данный метод был более прогрессивным по сравнению с полной перевязкой НПВ, но в то же время такая операция оставалась серьезным, травматичным вмешательством, требующим широкого лапаратомного доступа. Несколько позднее появились методы клипирования НПВ, при этом летальность и частота повторных ТЭЛА примерно соответствовали аналогичным результатам при пликации НПВ, однако снижалась частота развития отеков нижних конечностей, в то же время частота полных кавальных окклюзий после подобных операций оставалась высокой и составляла 30-40%.

 

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

21.06.2024 Терапія та сімейна медицина Терапія проявів хвороби сухого ока з використанням сльозозамінників на основі перехресно-зв’язаної гіалуронової кислоти

Хвороба сухого ока (ХСО) значно погіршує функціональний стан ока, спричиняючи гемералопію, гало, подвоєння об’єктів, спалахи світла перед очима, фотофобію. Ці несприятливі зміни в разі прогресування ХСО навіть здатні призвести до погіршення зору (Nguyen A. et al., 2023; Belmonte C. et al., 2017; Messmer E.M., 2015; Tsubota K. et al., 2020)....

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...