Современное состояние проблемы эндопротезирования суставов в мире и в Украине

27.03.2015

Эндопротезирование суставов – одно из наиболее динамично развивающихся направлений в ортопедии и травматологии. Благодаря проведению таких операций тяжелые инвалиды, годами прикованные к постели и лишенные возможности самообслуживания, не только возвращаются к нормальному образу жизни, но и становятся полезными обществу и государству, продолжая свою профессиональную деятельность или осваивая новые профессии.

О том, в каких направлениях развивается сегодня эта область медицины, рассказал в беседе с нашим корреспондентом главный внештатный специалист МЗ Украины по ортопедии и травматологии, заместитель директора ГУ «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины» по научно-лечебной работе, доктор медицинских наук, профессор Сергей Иванович Герасименко.

– Каковы показания к эндопротезированию суставов и потребность в нем в мире и в Украине?

– В эндопротезировании крупных суставов нуждаются пациенты с остеоартрозом, ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева). Кроме того, такие операции проводят после травм (перелом шейки бедра, проксимального отдела бедренной или плечевой кости). Потребность в эндопротезировании как во всем мире, так и в нашей стране, составляет от 500 до 1000 операций в год на 1 млн населения. Таким образом, в Украине ежегодно необходимо имплантировать порядка 40 тыс. эндопротезов, на практике же устанавливается в 7-8 раз меньше. Это означает, что многие пациенты, для которых не существует альтернативного метода лечения, не могут вернуться к активному образу жизни, а в некоторых случаях утрачивают возможность передвигаться.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...