Лечебная тактика при патологических переломах

27.03.2015

При выявлении патологического перелома наряду с распознаванием причины возникают вопросы, повлияет ли это осложнение на характер течения деструктивного процесса и какой придерживаться тактики при его лечении. На эти вопросы в литературе имеются различные, а порой и противоречивые ответы. Существующие принципы лечения патологических переломов при опухолевых и опухолеподобных поражениях костей имеют свои особенности.

Исследования, проведенные зарубежными учеными, показали, что костные кисты, являющиеся распространенной причиной переломов, прогрессируют без какого-либо ускорения заживления.

Среди сторонников оперативного лечения, в свою очередь, также нет единого мнения: одни ученые рекомендуют оперировать, не дожидаясь срастания отломков, другие приступают к удалению опухолевого очага только после срастания патологического перелома, то есть спустя месяц и более.

Некоторые хирурги при патологических переломах рекомендуют двухэтапное оперативное лечение: сначала производят репозицию и фиксацию перелома, а затем, после консолидации перелома, непосредственно выполняют удаление опухоли. V. Saraph и W.E. Linhart (2005) считают, что опухолевые ткани, которые заполняют участок кости и способствуют перелому, могут по-разному воздействовать на течение репаративной регенерации – задержать, изменить или полностью предотвратить заживление. B.J. Gainor и P. Buchert (1983) изучали заживление переломов при метастатических поражениях.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

21.06.2024 Терапія та сімейна медицина Терапія проявів хвороби сухого ока з використанням сльозозамінників на основі перехресно-зв’язаної гіалуронової кислоти

Хвороба сухого ока (ХСО) значно погіршує функціональний стан ока, спричиняючи гемералопію, гало, подвоєння об’єктів, спалахи світла перед очима, фотофобію. Ці несприятливі зміни в разі прогресування ХСО навіть здатні призвести до погіршення зору (Nguyen A. et al., 2023; Belmonte C. et al., 2017; Messmer E.M., 2015; Tsubota K. et al., 2020)....

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...