Оперативно о главном

27.03.2015

С 21 по 25 апреля в г. Бостоне (США) проходило 19-е ежегодное заседание и клинический конгресс Американской ассоциации клинических эндокринологов (AACE). В рамках мероприятия обсуждались современные аспекты терапии сахарного диабета – самой распространенной эндокринной патологии в мире. В настоящее время одним из перспективных методов лечения данной патологии является применение методов бариатрической хирургии у больных с избыточным весом. Как показали исследования, бариатрическая хирургия способствует нормализации уровня глюкозы натощак и уровня HbA1с, что в большинстве случаев позволяет избежать назначения инсулинотерапии или отменить ее.

С другой стороны, этот метод лечения не лишен негативных сторон. Как отметила доктор Anna Marina из университета г. Вашингтона (США), бариатрическая хирургия только маскирует сахарный диабет: как правило, у пациентов нормализуются показатели гликемии натощак, в то время как часто отмечаются повышенные уровни глюкозы после приема пищи.

В течение многих лет одной из главных целей в борьбе с ожирением было создание эффективного средства, которое не имело бы побочных эффектов. Новый всасывающийся гидрогель Attiva в виде капсул ускоряет насыщение организма и хорошо переносится пациентами как с нормальным, так и с избыточным весом. Это показало исследование доктора Hassan Heshmati, в котором участвовали 95 пациентов со средним индексом массы тела (ИМТ) 31 кг/м2, из них 21 пациент имел нормальный показатель ИМТ, 22 – избыточный вес и 52 – ожирение.

Гель Attiva создан на основе натуральных компонентов и обладает высокой степенью адсорбции. Он хорошо растворяется в воде и при поступлении в желудок наполняет его, уменьшая оставшийся для еды объем. По словам создателей геля Attiva, это средство не является лекарством, поскольку ему не свойственны фармакологические эффекты.

Дополнительная информация по адресу: http://www.aace.com

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...