Главная проблема гастроэнтерологии в Украине – низкая квалификация врачей

27.03.2015

При подготовке очередного выпуска рубрики «7 вопросов», посвященного на этот раз проблемам гастроэнтерологии, с просьбой ответить на наши вопросы мы обратились к профессору кафедры внутренней медицины № 1 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, доктору медицинских наук Сергею Михайловичу Ткачу.

– Каковы актуальные тенденции в структуре гастроэнтерологической патологии в Украине? Распространенность каких заболеваний растет, а каких – уменьшается?

– В Украине, как и во всем мире, наиболее распространенной патологией органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются кислотозависимые заболевания, в частности пептические язвы и рефлюкс-эзофагиты, а также функциональная диспепсия.

Частота гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) имеет тенденцию к росту. По приблизительным подсчетам, на сегодняшний день данной патологией страдает около 40% населения Украины. Такая же картина наблюдается и в развитых странах мира. По данным ВОЗ, за последнее время распространенность ГЭРБ в мире увеличилась в 3-4 раза, при этом растет частота как неэрозивных форм заболевания, так и рефлюкс-эзофагитов. На сегодняшний день в Украине также увеличилась распространенность такой разновидности ГЭРБ, как пищевод Барретта. Эта тенденция связана с современным ритмом жизни, образом питания, стрессами и вредными привычками. Несмотря на это, ГЭРБ до сих пор не учитывается в статистике Министерства здравоохранения Украины.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...