Рациональная антимикробная терапия острых кишечных инфекций у детей

27.03.2015

24 февраля в г. Киеве по инициативе ведущих отечественных педиатров и при поддержке известной в Украине фармацевтической компании «Мегаком» состоялся круглый стол по рациональной антимикробной терапии наиболее распространенных заболеваний детского возраста. (Подробно о его работе читайте в тематическом номере «Педиатрия, акушерство, гинекология», № 1, апрель 2010 г., стр. 19-20. – Прим. ред.)

В числе актуальных клинических проблем современной антибиотикотерапии в педиатрии были детально рассмотрены аспекты применения антимикробных средств при острых кишечных инфекциях (ОКИ) у детей. Этой теме было посвящено выступление главного специалиста МЗ Украины по специальности «Детские инфекционные болезни», заведующего кафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, доктора медицинских наук, профессора Сергея Александровича Крамарева. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор его доклада.

– ОКИ у детей по-прежнему являются очень актуальной клинической проблемой как во всем мире, так и в Украине. Согласно данным экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется от 68,4 до 275 млн случаев диарейных заболеваний. Они занимают третье место в структуре причин смерти детей младше 5 лет во всем мире после перинатальной патологии и заболеваний респираторного тракта. Диарейные заболевания ежегодно становятся причиной смерти более 1 млн детей в мире, при этом исходы ОКИ во многом зависят от своевременного начала и адекватности проводимой терапии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

29.09.2023 Дерматологія Терапія та сімейна медицина Правильний вибір оптимального засобу – ​запорука ефективної терапії мікозів шкіри

Грибкові захворювання шкіри – ​серйозна та глобальна проблема для охорони здоров’я; майже 1 млрд людей у світі страждають на поверхневі грибкові інфекції шкіри та її придатків. Неінвазивний кандидоз і дерматофітія у 2019 р. склали ≈⅓ загального економічного тягаря США, включаючи як прямі, так і непрямі витрати [2, 6]. Дерматофітії – ​одні з найпоширеніших інфекцій, які спостерігаються в клінічній практиці. У структурі інфекційних дерматозів питома вага дерматофітій сягає 37-40%, у деяких географічних регіонах – ​40-60% [13, 19]. Ще однією з поширених поверхневих грибкових інфекцій шкіри є висівкоподібний (різнокольоровий) лишай, обумовлений Malassezia spp. [6]. Різні фактори, наприклад вік, стать, клімат, соціально-економічний рівень і культурні звички, сприяють виникненню мікозів шкіри....

28.09.2023 Терапія та сімейна медицина Урологія та андрологія Фітотерапія (препарат BNO 1045) при гострій неускладненій інфекції нижніх сечовивідних шляхів у жінок нормалізує місцеві реакції організму

Гострі неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів (нІСШ) виникають у багатьох жінок. Підвищення антимікробної резистентності створило нагальну потребу в нових лікарських засобах. Раніше було показано, що фітотерапевтичний препарат BNO 1045 (Канефрон® Н) за ефективністю не поступається стандартній протимікробній терапії. Субаналіз рандомізованого подвійного сліпого контрольованого клінічного дослідження ІІІ фази також виявив не меншу ефективноість BNO 1045 порівняно з фосфоміцином у лікуванні нІСШ....

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Можливість використання медичного канабісу за больової форми діабетичної полінейропатії

Розповсюдженість цукрового діабету (ЦД) невпинно продовжує зростати як відповідь на зміни в соціальній поведінці та особистості індивідуумів. За даними 2021 року, ця хвороба уразила ≈10,5% дорослого населення віком 20-79 років [1-3]. Згідно з поточними прогнозами, до 2045 року кількість людей із ЦД зросте із 536,6 до 783,2 млн. Серед усіх випадків ЦД превалює ЦД 2 типу, який вважається серйозною проблемою для охорони здоров’я в кожній країні. ...

28.09.2023 Неврологія Терапія та сімейна медицина Хронічний больовий синдром. Звільнитися з капкана: управління болем у суглобах та хребті

Хронічний больовий синдром – ​це своєрідний мультикомплекс, що поєднує у собі відразу декілька типів болю: ноцицептивний, дисфункціональний та нейропатичний. Особливий інтерес зумовлює нейропатичний біль, пов’язаний з органічним ушкодженням структур периферичної або центральної нервової системи, відповідальних за контроль та проведення больових імпульсів....