Актуальные вопросы диагностики и лечения доброкачественных заболеваний грудных желез в практике поликлинического врача

27.03.2015

Проблема своевременной диагностики и адекватного лечения доброкачественных заболеваний грудных желез (ГЖ) – мастопатий и доброкачественных опухолей – в поликлинической практике весьма актуальна. Важность указанного направления определяется широким распространением данной патологии и разнообразными клиническими проявлениями этих болезней.

Ряд доброкачественных заболеваний является предраковым, их наличие предшествует развитию рака ГЖ (РГЖ). РГЖ занимает в Украине первое место среди причин смерти от онкологических заболеваний в популяции женщин детородного возраста. По данным Национального канцер-регистра, заболеваемость РГЖ в Украине составляет 67 случаев на 100 тыс. населения, а в ряде развитых стран достигает 120 на 100 тыс.

Суммарно по всем стадиям средняя продолжительность жизни пациентки после установления диагноза и специального лечения составляет 5 лет, без специального лечения – 2,5 года. Риск заболеть РГЖ при наличии предшествующего доброкачественного заболевания возрастает в 1,5-2 раза в зависимости от вида последнего. Общность этиопатогенеза, корреляция изменений в ГЖ при доброкачественных предраковых заболеваниях и РГЖ – существенный повод для более пристального внимания к данной патологии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...