Неалкогольная жировая болезнь печени и сахарный диабет: возможные риски, механизмы развития и способы коррекции

27.03.2015

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), встречающаяся у около 20-40% взрослого населения, является одной из основных причин хронических заболеваний печени в развитых странах. Повсеместное распространение ожирения сделало проблему НАЖБП актуальной как у взрослого населения, так и детей. НАЖБП ассоциируется с системной и печеночной инсулинорезистентностью и на сегодняшний день рассматривается как одно из проявлений метаболического синдрома.

Учитывая тот факт, что клиника НАЖБП скудная, наличие метаболических нарушений заставляет пациентов чаще обращаться к врачу по поводу СД 2 типа, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, холелитиаза и др. Не установлены достоверные клинические различия в группах больных НАЖБП с преобладанием СД 2 типа и дислипидемии.

Тем не менее тщательный опрос пациента с СД указывает на наличие таких жалоб, как слабость, повышенная утомляемость, сонливость днем, которая сочетается с обструктивным апноэ во время сна, что должно обратить внимание эндокринолога и может быть свидетельством ранних проявлений НАЖБП. Ряд авторов указывают, что на ранних стадиях формирования НАЖБП может отмечаться дисфункция автономной нервной системы, проявлением которой является постуральное головокружение и синкопе. Эти симптомы характерны как при заболеваниях печени, так и при когнитивных нарушениях у пациентов без патологии печени.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

28.02.2024 Інфекційні захворювання Обґрунтування підходів до противірусної терапії респіраторних інфекцій на основі доказової медицини

На щастя, існує не так багато збудників інфекційних хвороб, які спричиняють епідемії або пандемії. Але кількість їхніх жертв серед людей може налічувати мільйони. Найнебезпечнішими, з огляду на швидкість поширення та кількість уражених осіб, є саме ті, що передаються через повітря. Це зумовлено найлегшим механізмом передачі патогенів, які спричиняють респіраторні захворювання. У довакцинальну еру натуральна віспа, дифтерія, кір та інші інфекційні хвороби були причиною вкрай високої смертності, особливо серед дитячого населення. Після створення та масового застосування вакцин проти цих небезпечних хвороб епідемії або припинилися, або набули мінімального масштабу, а натуральна віспа навіть була повністю ліквідована в світі. Останній її осередок у 70-х роках минулого століття – ​Індія....

28.02.2024 Кардіологія Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією

У листопаді відбулася науково-практична конференція «Артеріальна гіпертензія (АГ) у практиці сімейного лікаря», присвячена сучасним методам діагностики та лікування АГ, під час проведення якої було охоплено низку актуальних питань клінічної практики. Завідувачка відділу АГ і коморбідної патології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини ім. академіка М.Д. Стражеска НАМН України» (м. Київ), лікар-кардіолог, доктор медичних наук, професор Лариса Анатоліївна Міщенко представила доповідь «Оновлені підходи до лікування пацієнтів із гіпертензією (2023). У фокусі – ​АГ»....

28.02.2024 Неврологія Швидке полегшення, тривалий ефект: новий підхід до управління стресом

Стрес виникає тоді, коли вплив довкілля, фізичні та/або психологічні вимоги перевищують наявні ресурси для того, щоб відповісти на ситуацію, що виникла. Запропоновано застосовувати двокомпонентну модель стресу, яка включає реактивність – період максимальної потужності стресової реакції, що спостерігається одразу чи невдовзі після впливу основних стресорних чинників, а також відновлення – період повернення до початкового стану після завершення стресової реакції (Smyth J.M. et al., 2023). Стрес асоціюється із дисбалансом гормонів та низкою розладів (рис. 1)....

28.02.2024 Психіатрія Застосування арипіпразолу в лікуванні резистентної депресії

Депресія – це тяжка й поширена хвороба, яка уражає понад 300 млн осіб у всьому світі та вважається однією з найвагоміших проблем громадського здоров’я у ХХІ столітті (WHO, 2017). Інвалідизувальна природа депресії призводить до низки професійних, економічних, соціальних та особистих несприятливих наслідків (Thompson C., 2010). Протягом останніх років кількість випадків депресії значно зросла, перевантажуючи систему охорони здоров’я (Cipriani A. et al., 2018)....