Оперативно о главном

27.03.2015

С 24 по 27 марта в г. Барселоне (Испания) проходила 7-я Европейская конференция по раку молочной железы (EBCC-2010). На конференции были представлены результаты последних исследований в области терапии и диагностики рака молочной железы (РМЖ). В частности, на заседании обсуждались результаты обсервационного исследования, которые показали, что пациенты с РМЖ, которые принимают терапию бета-блокаторами, имеют значительно лучшие показатели выживаемости и меньший риск возникновения метастазов по сравнению с другими пациентами.

Так, больные, принимающие бета-блокаторы, имели на 57% ниже риск развития отдаленных метастазов и на 71% ниже риск смерти в результате онкозаболевания по сравнению с пациентами, которые для лечения артериальной гипертензии принимали препараты других групп либо вовсе не использовали антигипертензивные препараты.

Ранее были опубликованы данные, подтверждающие снижение более чем на 90% риск развития РМЖ при профилактической мастэктомии у женщин, имеющих мутации в гене BRCA1/2. Однако с лечебной целью мастэктомия у таких пациенток не имеет клинических преимуществ. Как показало исследование, проведенное доктором L. Pierce, выживаемость женщин с РМЖ, связанным с мутациями в гене BRCA, одинакова как при использовании консервативной терапии без удаления молочной железы, так и после мастэктомии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....