Игорь Горпинченко: «На сегодняшний день доказано, что сексуальные расстройства – сложная междисциплинарная проблема»

27.03.2015

Можно с уверенностью говорить о том, что украинская сексология и андрология планомерно развиваются – намечены новые терапевтические подходы, активно внедряются современные технологии. О событиях и тенденциях 2009 года в данной области нашему корреспонденту рассказал главный сексопатолог Министерства здравоохранения Украины, генеральный директор Украинского института сексологии и андрологии, президент Ассоциации сексологов и андрологов Украины, доктор медицинских наук, профессор Игорь Иванович Горпинченко.

Подводя итоги прошедшего года, нельзя обойти вниманием такую тему, как подготовка и проведение II съезда сексологов и андрологов Украины, который состоялся 20-22 мая в г. Киеве на базе Национальной академии последипломного образования им. П.Л. Шупика. (Материалы съезда были представлены в журнале «Здоровье мужчины».)

В мероприятии приняли участие более 370 специалистов из разных регионов нашей страны, а также зарубежных гостей; прозвучало более 90 докладов, посвященных актуальным вопросам отрасли; озвучены результаты отечественных и зарубежных исследований.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....