Эндокринология · Дайджест

27.03.2015

Выяснен механизм ингибирования печеночного глюконеогенеза метформином.

Неадекватное повышение печеночного глюконеогенеза играет значительную роль в развитии гипергликемии у пациентов с сахарным диабетом (СД)2 типа. Известно, что метформин снижает уровень глюкозы крови путем ингибирования глюконеогенеза, но механизм этого его действия до сегодня не был полностью описан. В недавнем времени были идентифицированы протеины SIRT1 и GCN5, которые являются регуляторными факторами экспрессии генов глюконеогенеза.

Они оказывают воздействие на белок CREB (cyclic АMP response element-binding protein) – один из наиболее хорошо изученных и важных транскрипционных факторов – путем ингибирования белка TORC2 (trаnsducer of regulаted CREB аctivity 2), являющегося регулятором активности CREB. Кроме того, SIRT1 и GCN5 способны снижать уровень коактиватора PPАR (peroxisome proliferаtor-аctivаted receptor) – транскрипционных факторов из семейства ядерных гормональных рецепторов, управляющих активностью многих генов и являющихся центральными регуляторами липидного и углеводного обмена.

Изменения их активности вследствие естественного полиморфизма и внешних факторов, в частности уровня потребления жиров, имеют прямое отношение к развитию ожирения, СД и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Алгоритм терапії пацієнта з болем у спині

Як відомо, біль у спині ускладнює рух і чинить негативний вплив на якість життя та психічне благополуччя людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від болю в нижній частині спини страждають близько 619 млн людей у всьому світі, і за прогнозом, до 2050 року переважно через збільшення чисельності населення та його старіння кількість таких випадків може зрости до 843 млн (WHO, 2020). Попри проведення численних дослі­джень причини дорсалгій досі лишаються суперечливими, а результат лікування – ​здебільшого незадовільним....

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....