Рациональная антимикробная терапия респираторных заболеваний у детей

27.03.2015

24 февраля 2010 года в г. Киеве по инициативе ведущих отечественных педиатров и при поддержке известной в Украине фармацевтической компании «Мегаком» состоялся круглый стол по рациональной антимикробной терапии наиболее распространенных заболеваний детского возраста (Рассказ о его работе читайте в тематическом номере «Педиатрия, акушерство, гинекология», №1, апрель 2010 г., стр. 19-20 – Прим. ред.).

В рамках интересной и содержательной программы этого мероприятия был заслушан подробный доклад доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии №2 Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Сергея Петровича Кривопустова, посвященный практическим аспектам рациональной антибиотикотерапии у детей с наиболее распространенными инфекционными заболеваниями ЛОР-органов и бронхолегочной системы. Предлагаем вниманию читателей краткий обзор этого выступления.

Среди респираторных заболеваний у детей доминируют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), острый ринит, острый риносинусит, острый тонзиллофарингит, острый средний отит (ОСО), острый бронхит и внебольничная пневмония. ОРВИ чаще всего начинаются с острого ринита, в этиологии которого доминируют самые разнообразные респираторные вирусы. При этом около 80% всех случаев острого инфекционного ринита вызваны риновирусами, которых на сегодня насчитывается свыше 100 серотипов. При ОРВИ антибиотики не только не нужны, но и вредны – это должно стать постулатом клинической практики.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...