Защищенные аминопенициллины в лечении внебольничной пневмонии

27.03.2015

17-18 марта в г. Виннице состоялась научно-практическая конференция «Диагностика и лечение распространенных заболеваний внутренних органов». В числе наиболее обсуждаемых тем форума – вопросы антибактериальной терапии внебольничной пневмонии (ВП).

Общеизвестно, что успех лечения ВП напрямую зависит от правильного выбора антибактериального препарата. Появление антибиотиков стало началом новой эпохи в терапии этого заболевания, позволило значительно снизить частоту летальных исходов, уменьшить продолжительность лечения. Однако, несмотря на то что значимость антибактериальной терапии не подлежит сомнению и особенности ее назначения в лечении ВП обсуждаются на большинстве крупных научных форумов, антибиотики все еще остаются наиболее нерационально применяемой группой препаратов.

Результатом их неадекватного использования становится неэффективность либо увеличение продолжительности терапии, повышение частоты побочных реакций, рост бактериальной резистентности. И это при условии, что в распоряжении врачей находятся современные стандарты лечения, о которых, к сожалению, иногда забывают в клинической практике. Учитывая все вышесказанное, а также высокую распространенность ВП, тема назначения антибактериальной терапии при данном заболевании остается крайне актуальной. Неудивительно, что проблема рационального использования антибиотиков стала ключевой в докладах ведущих украинских специалистов.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....