Новый учебник «Основы внутренней медицины» – базисное руководство в обучении студентов и врачей

27.03.2015

В начале 2010 г. вышел в свет фундаментальный труд известных отечественных клиницистов, профессоров Вячеслава Григорьевича Передерия и Сергея Михайловича Ткача – учебник «Основы внутренней медицины» в трех томах.

Это базисное руководство, на более чем 3 тыс. страниц которого содержится самая современная, исчерпывающая и доступная информация по всем заболеваниям внутренних органов, издано наиболее уважаемой и почитаемой в Украине и за ее пределами кафедрой внутренней медицины № 1

Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, где в разное время работали такие выдающиеся ученые и врачи, как В.П. Образцов, Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, Ф.Г. Яновский, В.И. Иванов, Г.И. Бурчинский и многие-многие другие.

Что касается авторов нового учебника, то едва ли найдется в Украине врач, который бы не знал и не читал их современных, неповторимых и оригинальных книг, клинических лекций по внутренним болезням, многочисленных монографий как по гастроэнтерологии, так и по другим дисциплинам внутренней медицины или не слышал их выступлений перед врачебными аудиториями, по радио и телевидению.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....