Патология печени при сахарном диабете: что нужно знать гастроэнтерологу?

27.03.2015

Долгое время считалось, что распространенность гастроэнтерологических заболеваний среди пациентов с сахарным диабетом (СД) не отличается от таковой в популяции в целом. Увеличение числа новых случаев СД за последние два десятилетия преимущественно в развивающихся странах сопряжено с ростом количества лиц, страдающих не только избыточной массой тела, но и ожирением.

При более глубоком изучении патофизиологии СД выявили патогенетическую связь между этим заболеванием и патологией органов желудочно-кишечного тракта, прежде всего с функциональными и структурными изменениями печени. До настоящего времени в литературе можно встретить лишь данные небольших исследований о распространенности заболеваний печени при СД, которые носят противоречивый характер.

По мнению экспертов Американской гастроэнтерологической ассоциации, наличие СД удваивает риск возникновения заболеваний печени и рака печени. Популяционное исследование, проведенное в Северной Италии, показало, что у больных СД 2 типа увеличивается риск смертельных исходов от гастроэнтерологических осложнений, особенно вследствие цирроза печени у пациентов со стажем заболевания 5 лет и более. Наибольший риск летальности от рака печени отмечают у больных, страдающих СД более 10 лет и имеющих ожирение [1].

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...