Дайджест

27.03.2015

Фармакоэкономическая целесообразность применения ИПП у пациентов с остеоартрозом, принимающих НПВП.

Американские ученые оценили фармакоэкономическую эффективность включения ингибитора протонной помпы (ИПП) омепразола в состав комплексной терапии пациентов с остеоартрозом, принимающих различные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – как «традиционные» (диклофенак, ибупрофен, напроксен), так и относящиеся к классу селективных ингибиторов ЦОГ-2 (целекоксиб и эторикоксиб).

Данная оценка проводилась с использованием модели Маркова на основании данных систематических обзоров и метаанализов по оценке эффективности лечения остеоартроза согласно изменениям показателей шкалы WOMAC; информация о гастроинтестинальных и кардиоваскулярных побочных реакциях была почерпнута из 3 крупных рандомизированных контролируемых клинических испытаний и обсервационных исследований.

Как показал анализ, применение омепразола в комбинации как с «традиционными», так и с селективными НПВП характеризуется высоким соотношением цена/эффективность у всех пациентов с остеоартрозом, независимо от индивидуальной степени кардиоваскулярного и гастроинтестинального риска. Соотношение цена/эффективность было наиболее оптимально при использовании самых дешевых препаратов омепразола.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...