Біліарна патологія: камінь спотикання на рівній дорозі сучасної гастроентерології?

27.03.2015

Під біліарною патологією розуміють низку захворювань жовчного міхура та жовчовивідних шляхів. До найбільш поширених уражень цієї групи відносять функціональні розлади жовчного міхура та сфінктера Одді, хронічний некалькульозний (безкам’яний) холецистит та холангіти, холестероз жовчного міхура, жовчнокам’яну хворобу, постхолецистектомічний синдром. Значно рідше зустрічаються ксантогранульоматозний холецистит, первинний склерозуючий холангіт та онкологічні ураження біліарного тракту (поліпи, рак, тощо).

У розвинутих країнах відмічають потужне зростання кількості пацієнтів з указаною патологією, яке останнім часом набуває значення соціальної проблеми. Науковці досить часто обговорюють різноманітні аспекти цих недуг. Є певні успіхи, досягнуті у вивченні процесів жовчоутворення та жовчовиділення як у нормі, так і патології. Нові методи діагностики, що активно розробляються та впроваджуються у широку практику, дозволяють виявляти функціональні та органічні захворювання біліарного тракту, які раніше вважалися рідкісною патологією або складно діагностувались.

Більш досконалими стали оперативні втручання на жовчному міхурі та жовчних протоках, у тому числі із застосуванням робототехніки. Проте багато питань стосовно етіології, патогенезу, вибору адекватних методів діагностики, лікування та профілактики захворювань біліарного тракту ще далекі від свого визначення. Однією з причин, яка стримує їх вирішення, є відсутність сучасної класифікації захворювань жовчного міхура та жовчовивідних шляхів.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....