Извечная проблема – запор

27.03.2015

Практически каждый человек в своей жизни сталкивался с такой неприятной проблемой, как запор. Это одно из наиболее часто встречающихся нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Согласно статистическим данным запорами страдают от 10% до 20% населения разных социальных и возрастных групп. Наличие запора всегда вызывает дискомфорт, не только физический, но и моральный.

Несмотря на достижения в области диагностики и лечения этого патологического состояния, его распространенность не уменьшается, так как многие люди боятся делиться своей проблемой с врачом и она остается неразрешенной. Причинами возникновения запоров могут быть как органическая патология (врожденные аномалии желудочно-кишечного тракта, воспалительные процессы и новообразования в толстом кишечнике и глистные инвазии), так и нерегулярное и неправильное питание, постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни.

Наиболее часто запор является проявлением функциональных гастроинтестинальных расстройств: синдрома раздраженного кишечника с преобладанием запора и функционального запора. Римские критерии III (2006) и Бристольская шкала кала (1997) значительно облегчают диагностику данного варианта функционального нарушения и помогают врачу-гастроэнтерологу и врачу общей практики назначить необходимое лечение.

Запор часто возникает у беременных. Причинами появления у них запора являются нарушение моторно-эвакуаторной функции толстой кишки вследствие сдавливания его увеличившейся маткой, а также ослабление автоматической ритмической деятельности кишечника и снижение тонуса его гладкой мускулатуры. При неэффективности немедикаментозных методов лечения может возникнуть вопрос о необходимости назначения безопасных слабительных препаратов, которые не повлияют на развитие плода.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....