Этиотропная терапия вирусного гепатита С

27.03.2015

По данным эпидемиологических исследований как минимум 1-2,5% жителей стран Европы инфицированы вирусом гепатита С. Актуальность этой проблемы становится еще более очевидной, если учесть, что у большинства больных вирусный гепатит С в течение многих лет протекает бессимптомно и нередко манифестирует тяжелыми осложнениями (цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома), возможности лечения которых очень ограничены. Необходимость проведения скрининга вирусного гепатита С среди групп риска и преимущество ранней диагностики этого заболевания очевидны. В данной публикации речь пойдет о не менее важном вопросе – лечении острого и хронического вирусного гепатита С с позиций доказательной медицины. Представляем краткое изложение систематических обзоров Кокрановского сотрудничества, посвященных этиотропной терапии вирусного гепатита С. Поиск исследований для этих обзоров авторы проводили преимущественно в Cochrane Central Register of Controlled Trials, MEDLINE, EMBASE, LILACS и списках литературы тематических статей и других базах данных.

Интерферон в лечении пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ранее не получавших интерферонотерапию

Предыдущий метаанализ по применению интерферонов у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, ранее не получавших интерферонотерапию, показал эффективность этого метода лечения в достижении устойчивого вирусологического ответа (отсутствие РНК вируса в сыворотке крови), улучшении биохимических показателей функции печени и гистологической картины. Однако с момента опубликования этого метаанализа были представлены результаты ряда исследований, посвященных данному вопросу.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Міжнародні дні респіраторного здоров’я: календар заходів на 2024 рік

Медичні інформаційні кампанії спрямовані на поширення важливих знань про охорону здоров’я серед населення. З урахуванням потреб і інтересів понад семи мільярдів людей у світі міжнародні організації шукають способи етичного обміну важливими відомостями, без упередженості та несправедливості. Обізнаність у сфері охорони здоров’я має вирішальне значення для кожного, оскільки хвороби та інфекції можуть вразити будь-кого в будь-який час. Таким чином, важливо поширювати відомості про охорону здоров’я за допомогою зрозумілих кожному усних, письмових і візуальних засобів. Ця інформація має сприяти соціальному здоров’ю і не містити дискримінаційного контенту. Заходи з підвищення обізнаності про здоров’я допомагають пацієнтам ліпше розуміти стан свого здоров’я, а також можливі варіанти та методи лікування. Кампанія з підвищення обізнаності відрізняється від маркетингу товарів для здоров’я, оскільки не спонукає купувати той чи інший продукт, а намагається сприяти свідомішому ставленню до свого здоров’я. Глобальні дні громадського здоров’я пропонують великі можливості для підвищення обізнаності та розуміння проблем здоров’я і мобілізації підтримки дій від місцевої громади до міжнародної спільноти. ...

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз». Продовження

Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз» розроблені на основі Клінічної настанови «Туберкульоз», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій і підходів щодо профілактики, систематичного скринінгу, діагностики та лікування туберкульозу (ТБ) (у тому числі серед дітей і підлітків), відображених у клінічних настановах. Ознайомитися з клінічною настановою «Туберкульоз» можна за посиланням https://www.dec.gov.ua/mtd/tuberkuloz/....

22.04.2024 Неврологія Нові перспективи використання ботулінічного токсину

РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ ЕКСПЕРТІВ. 16 грудня 2023 року у м. Києві відбулося засідання дискусійного клубу групи експертів у галузі неврології. Під час зустрічі колеги обмінювалися досвідом, проводили гарячі дискусії щодо ведення важких пацієнтів, нових рекомендацій та спільних пошуків шляхів порятунку. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...