Комбинированное применение эссенциальных фосфолипидов и ферментов у больных с алкогольным поражением печени

27.03.2015

Проблема алкогольного поражения печени в настоящее время является одним из актуальных вопросов внутренней медицины. Высокая распространенность алкогольных поражений печени, рост заболеваемости и летальности от этой патологии диктуют необходимость углубленного изучения не только механизмов развития заболевания, патогенеза персистирования и прогрессирования изменений печеночной паренхимы, но и определяют важность поиска новых эффективных методов лечения [1, 2, 12].

Развитие алкогольного поражения печени протекает от стеатогепатита до алкогольного фиброза и цирроза печени, которые составляют этапы алкогольной болезни печени (АБП). Алкогольный стеатогепатит развивается преимущественно за счет изменения метаболизма печеночной клетки на фоне хронической экзогенной (алкогольной) интоксикации [2, 10]. При этом нарушается этерификация и b-окисление жирных кислот, изменяется их метаболизм, что сочетается с жировой дистрофией гепатоцитов [3, 12]. В то же время отмечаются системная алкогольная интоксикация и изменения других органов и систем, что усугубляет клиническое течение АБП и снижает качество жизни таких больных.

В настоящее время для лечения алкогольного поражения печени используются различные комбинированные схемы терапии, в то же время эффективность комбинации эссенциальных фосфолипидов с ферментами поджелудочной железы изучена недостаточно.

Целью данной работы было изучение эффективности комбинации эссенциальных фосфолипидов и панкреатических ферментов в терапии АБП.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

22.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз». Продовження

Стандарти медичної допомоги «Туберкульоз» розроблені на основі Клінічної настанови «Туберкульоз», яка ґрунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій і підходів щодо профілактики, систематичного скринінгу, діагностики та лікування туберкульозу (ТБ) (у тому числі серед дітей і підлітків), відображених у клінічних настановах. Ознайомитися з клінічною настановою «Туберкульоз» можна за посиланням https://www.dec.gov.ua/mtd/tuberkuloz/....

22.04.2024 Неврологія Нові перспективи використання ботулінічного токсину

РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ ЕКСПЕРТІВ. 16 грудня 2023 року у м. Києві відбулося засідання дискусійного клубу групи експертів у галузі неврології. Під час зустрічі колеги обмінювалися досвідом, проводили гарячі дискусії щодо ведення важких пацієнтів, нових рекомендацій та спільних пошуків шляхів порятунку. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Лікування туберкульозу в Програмі медичних гарантій

24 березня – ​Всесвітній день боротьби з туберкульозом. За даними Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), у 2023 році в Україні 98 773 пацієнти мали встановлений діагноз туберкульозу (ТБ), 22 379 пацієнтам діагноз ТБ було встановлено вперше. ...

21.04.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Терапія та сімейна медицина Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи

У Львові 13-15 грудня 2023 року відбувся міжнародний медичний форум (ММФ) «Медицина України та світу: основи, реалії та стратегічні перспективи», присвячений 150-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ), 125-річчю Лікарської комісії НТШ (ЛК НТШ), а також 25-річчю кафедри та центру клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. На заключному засіданні після обговорення учасниками заходу були прийняті положення резолюції ММФ....