Стратификация риска больных с желудочно-кишечными кровотечениями

27.03.2015

В современной медицине проблема лечебной тактики при острых гастроинтестинальных кровотечениях продолжает оставаться актуальной. Несмотря на несомненные успехи в лечении таких больных, общая летальность при кровотечениях на сегодняшний день в некоторых странах достигает 26-75%. В связи с этим достоверный прогноз для пациента с кровотечением позволяет избежать неоправданного выжидания и необоснованного оперативного вмешательства.

При госпитализации больных необходима оценка риска у каждого больного с желудочно-кишечным кровотечением для выявления пациентов группы высокого риска, требующих тщательного наблюдения и активной тактики лечения, и больных группы низкого риска, которые после обследования могут быть выписаны из стационара в сжатые сроки. Эта задача требует создания и внедрения в практику систем и шкал, позволяющих объективно прогнозировать исход заболевания.

Наиболее часто в клинической практике встречаются кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта (проксимальнее связки Трейтца), причинами которых являются:

  • пептическая язва желудка/двенадцатиперстной кишки (35-50%);
  • варикозное расширение вен пищевода/желудка (5-12%);
  • геморрагический гастрит, дуоденит (10-20%);
  • эзофагит (20-30%);
  • синдром Меллори-Вейсса (2-5%);
  • сосудистые поражения (2-3%);
  • опухоли пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (2-5%);
  • гемобилия – кровотечения из желчных путей (менее 1%);
  • аортально-дуоденальные фистулы (менее 1%).

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.04.2024 Неврологія Алгоритм терапії пацієнта з болем у спині

Як відомо, біль у спині ускладнює рух і чинить негативний вплив на якість життя та психічне благополуччя людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від болю в нижній частині спини страждають близько 619 млн людей у всьому світі, і за прогнозом, до 2050 року переважно через збільшення чисельності населення та його старіння кількість таких випадків може зрости до 843 млн (WHO, 2020). Попри проведення численних дослі­джень причини дорсалгій досі лишаються суперечливими, а результат лікування – ​здебільшого незадовільним....

19.04.2024 Неврологія Мистецтво лікування захворювань периферичної нервової системи: у фокусі полінейропатії

Полінейропатії – ​це захворювання всього організму з реалізацією патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи як множинного ураження периферичних нервів із порушенням їх функції. Більшість полінейропатій є хронічними станами, що значно порушують якість життя пацієнтів. Це зумовлює актуальність пошуку ефективних підходів до лікування цих захворювань....

19.04.2024 Неврологія Цервікогенний головний біль, пов’язаний із вертебрально-міофасціальними чинниками шийно-плечової локалізації: нові підходи до діагностування та лікування

Головний біль (ГБ) як один із найчастіших неврологічних розладів є причиною стану, що характеризується порушенням повсякденної життєдіяльності людини. Поширеність цефалгій і значний їх вплив на якість життя свідчать про важливість проблеми діагностування та лікування ГБ. За даними Глобального дослі­дження тяжкості хвороб, оновленими 2019 р., ГБ посідає третє місце (після інсульту та деменції) серед неврологічних причин за загальним тягарем захворювань (виміряним роками життя з поправкою на інвалідність [DALY]) (WHO, 2014). При цьому лише незначна кількість осіб із ГБ у всьому світі проходять відповідну діагностику та отримують адекватне лікування....

19.04.2024 Неврологія Ноцицептивний і нейропатичний біль у практиці сімейного лікаря

Біль є однією з найчастіших причин звернення по медичну допомогу. На хронічний біль, який чинить негативний вплив на загальний стан здоров’я, страждають щонайменше четверо з п’яти хворих із хронічною патологією спинного мозку. Основними типами болю, на який скаржаться такі пацієнти, є ноцицептивний і нейропатичний (у 49 і 56% випадків відповідно) (Felix et al., 2021). Пропонуємо до вашої уваги огляд доповіді директорки Інституту медичних та фармацевтичних наук Міжрегіональної академії управління персоналом, д.мед.н., професорки Наталії Костянтинівни Свиридової, присвяченої особливостям ведення хворих із ноцицептивним і нейропатичним болем у практиці сімейного лікаря, яку вона представила у лютому цього року під час Науково-практичної конференції «Дискусійний клуб сімейного лікаря»....