Біполярний розлад: клінічна типологія та нові підходи до класифікації

27.03.2015

Розмежування біполярної (БПД) й уніполярної (УПД) депресії, діагностика коморбідного біполярного розладу (БПР) у хворих з алкогольною залежністю, тривожними, особистісними розладами належать до найбільш дискусійних проблем сучасної клінічної психіатричної практики. Чекають вивчення та визначення з позицій доказової медицини демографічні та клінічні особливості пацієнтів з поточним епізодом депресії, які є предикторами його біполярного чи уніполярного перебігу. Потребує глибокого вивчення вплив розширення діагностичних меж БПР, що спостерігається протягом останнього десятиріччя, на клінічну ефективність різних терапевтичних стратегій: наприклад, існує проблема розмежування показань до застосування антидепресантів і стабілізаторів настрою.

У статті Атанасиса Кокопулоса і Насира Гемі «Пріоритетність манії: новий погляд на афективні розлади», опублікованій у 2009 р. у журналі «Європейська психіатрія» [1], ставиться питання про необхідність перегляду уявлень про співвідношення симптомів депресії та манії в клінічній картині БПР. Автори наголошують, що, з одного боку, наявні діагностичні системи безпідставно розглядають депресії як більш типові, ніж манії, психічні стани та необґрунтовано розмивають їх межі; з іншого – вони застосовують необґрунтовано жорсткі критерії виключення, що безпідставно звужує дефініцію манії. Робиться висновок про необхідність уточнення діагностичних критеріїв як для БПД, так і для УПД.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...