Индивидуализация НПВП-терапии у пациентов с ревматическими заболеваниями: когда препарат – снайперская пуля, а не осколочный снаряд

27.03.2015

К основным патологиям костно-мышечной системы, которым уделяется наибольшее внимание в рамках Всемирного десятилетия заболеваний костей и суставов (2001-2010 гг.), отнесены остеопороз, остеоартроз и ревматоидный артрит.

Для всех перечисленных заболеваний характерно хроническое течение, а общим симптомом, требующим серьезного, вдумчивого подхода к его лечению, является боль. Таким образом, длительная аналгетическая терапия является неотъемлемой частью комплексного лечения патологии костно-мышечной системы, в том числе ревматических заболеваний.

С учетом того что эти заболевания развиваются чаще всего в пожилом возрасте, сочетаясь с патологией других органов и систем, к аналгетической терапии на современном этапе выдвигается ряд требований, связанных не только с эффективностью, но и с безопасностью используемых препаратов. В связи с этим значительный интерес клиницистов привлекло новое для украинского фармацевтического рынка лекарственное средство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности.

Об этом свидетельствовало большое количество слушателей, собравшихся 22 февраля в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, где проходила научно-практическая конференция с международным участием «Особенности терапии болевого синдрома при заболеваниях костно-мышечной системы у людей разного возраста». Организаторами конференции выступили: Научное медицинское общество геронтологов и гериатров Украины, Украинская ассоциация менопаузы, андропаузы и заболеваний костно-мышечной системы и Украинская ассоциация остеопороза.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

17.09.2023 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні стратегії раціональної анестезії/аналгезії у торако-абдомінальній хірургії

У статті розглянуто ключові моменти раціональної анестезії/аналгезії при проведенні торако-абдомінальних операцій із приводу онкологічних захворювань, а також особливості застосування окремих знеболювальних засобів, у тому числі наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, зокрема їхній вплив на післяопераційні результати. Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, онкологічні захворювання, торако-абдомінальна хірургія, нестероїдні протизапальні препарати, декскетопрофен, Дексалгін®, парацетамол. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами

10 червня на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) було проведено практично-орієнтований навчальний курс «Бойова травма. Апарати зовнішньої фіксації в системі лікування поранених із вогнепальними переломами». Формат заходу був змішаним, що дозволило присутнім учасникам пройти майстер-клас за участю висококваліфікованих фахівців. У вступному слові модератор заходу – ​завідувач кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор Олександр Анатолійович Бур’янов наголосив на важливості в умовах війни розуміти доцільність використання апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ). Зокрема, вкрай важливим є володіння навичками встановлення АЗФ на різні сегменти тіла, враховуючи анатомічні особливості пораненого. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Бойова травма грудної клітки та її наслідки

Епідемія вогнепальних поранень (ВП) і травм внаслідок війни з росією продовжує зростати, а знання про ВП стають все актуальнішими. Досвід лікування ВП переважно був отриманий у ході великих війн XX ст. [1-3], проте у XXІ ст. військові конфлікти в Іраку та Афганістані призвели до формування нової моделі поранень серед ­бойових втрат. ...

17.09.2023 Терапія та сімейна медицина Високі дозування карбапенемів у ВІТ: керуємося інструкцією чи фармакокінетикою/фармакодинамікою?

Антибактеріальні препарати є одними з найбільш застосовуваних у відділенні інтенсивної терапії (ВІТ). Водночас проблема антибіотикорезистентності вийшла за межі суто медичної й має велике соціально-економічне значення, адже захворювання, спричинені резистентними штамами патогенів, мають більш тяжкий перебіг, збільшують тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі, потребують застосування комбінованої антибіотикотерапії з викорис­танням резервних препаратів. Шляхи вирішення проблеми були розглянуті на Британо-Українському симпозіумі (БУС‑15) «Анестезіологія та інтенсивна терапія – ​сьогодення і перспективи розвитку» (до 100-річчя від дня народження А.І. Тріщинського), який відбувся у змішаному форматі 19-21 травня. ...