Индивидуализация НПВП-терапии у пациентов с ревматическими заболеваниями: когда препарат – снайперская пуля, а не осколочный снаряд

27.03.2015

К основным патологиям костно-мышечной системы, которым уделяется наибольшее внимание в рамках Всемирного десятилетия заболеваний костей и суставов (2001-2010 гг.), отнесены остеопороз, остеоартроз и ревматоидный артрит.

Для всех перечисленных заболеваний характерно хроническое течение, а общим симптомом, требующим серьезного, вдумчивого подхода к его лечению, является боль. Таким образом, длительная аналгетическая терапия является неотъемлемой частью комплексного лечения патологии костно-мышечной системы, в том числе ревматических заболеваний.

С учетом того что эти заболевания развиваются чаще всего в пожилом возрасте, сочетаясь с патологией других органов и систем, к аналгетической терапии на современном этапе выдвигается ряд требований, связанных не только с эффективностью, но и с безопасностью используемых препаратов. В связи с этим значительный интерес клиницистов привлекло новое для украинского фармацевтического рынка лекарственное средство из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) с доказанной эффективностью и высоким профилем безопасности.

Об этом свидетельствовало большое количество слушателей, собравшихся 22 февраля в Киеве, в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины, где проходила научно-практическая конференция с международным участием «Особенности терапии болевого синдрома при заболеваниях костно-мышечной системы у людей разного возраста». Организаторами конференции выступили: Научное медицинское общество геронтологов и гериатров Украины, Украинская ассоциация менопаузы, андропаузы и заболеваний костно-мышечной системы и Украинская ассоциация остеопороза.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сітчасті імплантати для пахвинної герніопластики та способи їх фіксації

У статті представлено особливості будови, класифікацію та принципи застосування сітчастих імплантатів для пахвинної герніопластики, а також описано пристрої та способи їх фіксації при відкритих і лапароскопічних операціях...

19.06.2024 Хірургія, ортопедія та анестезіологія Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій

У травні відбулася науково-практична конференція «Мультидисциплінарний підхід у лікуванні хірургічного хворого – ​вимоги часу», під час якої провідні спеціалісти різних галузей хірургічної практики обговорили актуальні проблеми сучасної хірургії та розглянули способи їх вирішення. У доповіді «Сучасні можливості періопераційного супроводу в хірургії судинних патологій» професор кафедри хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук Сергій Іванович Саволюк висвітлив проблему хронічної венозної недостатності та синдрому діабетичної стопи і представив патогенетично обґрунтовані методи менеджменту цих патологій у пері- та післяопераційному періодах...

19.06.2024 Інфекційні захворювання Хірургія, ортопедія та анестезіологія Стратегії вибору антибактеріальних препаратів для лікування інфекцій шкіри та м’яких тканин

Восени минулого року в рамках семінару «Академія хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії від А до Я: Хірургічні аспекти лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Анестезія у пацієнтів високого ризику» відбулася сателітна сесія, присвячена ефективним стратегіям антибіотикотерапії хірургічної інфекції шкіри, м’яких тканин і кісток. У своїй доповіді доцент кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, кандидат медичних наук Всеволод Васильович Ващук висвітлив сучасні класифікації інфекцій шкіри та м’яких тканин (ІШМТ), ключові принципи контролю джерела інфекції, а також актуальні рекомендації щодо лікування синдрому діабетичної стопи (СДС)...

19.06.2024 Урологія та андрологія Хірургія, ортопедія та анестезіологія Цефтазидим/авібактам у порівнянні з поліміксинами при лікуванні пацієнтів з інфекціями, спричиненими карбапенем-резистентними Enterobacteriaceae

Карбапенем-резистентні Enterobacteriaceae (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, CRE) становлять значну загрозу для здоров’я людини, а інфекції, спричинені CRE, є тягарем для системи охорони здоров’я в цілому. Метою цього дослідження було порівняння ефективності та безпеки застосування цефтазидиму/авібактаму (CAZ-AVI) та поліміксину в лікуванні інфекцій, зумовлених CRE. У хворих, які отримували CAZ-AVI, відмічена значно нижча 30-денна смертність, вищий клінічний коефіцієнт виліковування та більший рівень мікробної елімінації порівняно з терапією поліміксинами. Рівень смертності серед пацієнтів з інфекцією кровотоку, якім призначали CAZ-AVI, був значно нижчим порівняно з тими, хто отримував терапію поліміксином. Результати дослідження свідчать про те, що CAZ-AVI може бути кращим варіантом для лікування інфекцій CRE порівняно з поліміксином завдяки вищій клінічній ефективності...