Первичный рак молочной железы: клинические рекомендации ESMO1 по диагностике, лечению и наблюдению

27.03.2015

Эпидемиология

В 2006 г. скорригированная по возрасту ежегодная заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) в Европейском Союзе (25 стран) составила 110,3 на 100 тыс, смертность от РМЖ – 25,0 на 100 тыс. За последние годы заболеваемость РМЖ увеличилась, что связано с внедрением маммографического скрининга и постарением населения. В то же время благодаря более ранней диагностике и достижениям в лечении смертность от РМЖ снизилась, особенно у молодых пациенток. Тем не менее РМЖ остается ведущей причиной онкологической смертности европейских женщин.

Диагностика

Диагноз устанавливают на основании данных клинического, радиологического и патологического исследований. Клиническое исследование включает бимануальную пальпацию молочных желез (МЖ) и локорегионарных лимфатических узлов (ЛУ), радиологическое – двустороннюю маммографию и ультразвуковое исследование (УЗИ) МЖ. Магнитно-резонансная томография не является рутинным методом, однако может использоваться при трудностях диагностики, например при высокой плотности ткани МЖ или в случаях оккультного РМЖ с метастазами в ЛУ. Патологический диагноз должен основываться на толстоигольной биопсии, предпочтительно под ультразвуковым или стереотаксическим контролем. Толстоигольная биопсия, а при невозможности ее осуществления – тонкоигольная аспирация являются процедурами, обязательными к проведению перед любым хирургическим вмешательством.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...