Институт, в котором рождается надежда

27.03.2015

Стремительное повышение распространенности онкологической патологии вызывает обеспокоенность специалистов во всем мире. По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе онкологические заболевания могут стать основной причиной смерти в общемировой популяции. В настоящее время в Украине зарегистрировано более 800 тыс. больных со злокачественными новообразованиями. А это означает, что каждому 50-му жителю нашей страны поставлен диагноз «рак».

2 февраля, в преддверии Всемирного дня борьбы против рака, в столичном Доме кино состоялась презентация документального фильма «Институт надежды», создание которого стало возможным благодаря поддержке известного украинского спортсмена и общественного деятеля Виталия Кличко. Фильм рассказывает о 50-летней истории, традициях и сегодняшней жизни Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, основанного в июле 1960 г. известным ученым – патофизиологом и онкологом Ростиславом Евгеньевичем Кавецким, чье имя гордо носит институт сегодня. Создатели фильма сделали акцент на приоритетных направлениях научной деятельности института, среди которых ведущее место принадлежит разработкам передовых технологий диагностики и лечения рака.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....