Онкодайджест

27.03.2015

Пролактин способен блокировать онкоген BCL6, наличие которого ассоциируется с плохим прогнозом при РМЖ

Американские исследователи обнаружили механизм, с помощью которого пролактин блокирует онкогены, способствующие более агрессивному течению рака молочной железы (РМЖ). Они установили, что пролактин – гормон гипофиза, стимулирующий выработку молока молочными железами, – снижает уровень онкогена BCL6. Ранее было показано, что наличие белка BCL6 ассоциируется с низкой степенью дифференцировки РМЖ и, соответственно, существенно ухудшает прогноз данного заболевания.

Авторы исследовали различные линии РМЖ in vitro, а также in vivo у мышей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что пролактин способствует повышению уровня белка STAT5, инактивация которого при РМЖ приводит к низкому дифференцированию раковых клеток и, следовательно, к худшему прогнозу. Таким образом, пролактин блокирует экспрессию онкогена BCL6, а белок STAT5 участвует в этом процессе в качестве «посредника». Ученые сделали вывод, что пролактин играет важную роль в предотвращении агрессивных форм РМЖ, и, кроме того, установили определенную роль белка STAT5 в этом процессе: снижение уровня последнего способствовало увеличению экспрессии онкогена BCL6 и развитию более агрессивных форм РМЖ. Это открытие может помочь в диагностике РМЖ, а также в разработке новых методов лечения данной патологии.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....