Запровадження цитологічної діагностики пухлин в Україні

27.03.2015

Ще в ХVII столітті прогресивні вчені цікавились суттю захворювань, їх морфологічною структурою. Відтоді зроблено великий крок у пізнанні будови і функціональних ознак клітин у нормі і за різних патологічних станів, що дозволяє діагностувати різні захворювання.

З історичних джерел відомо, що у Франції та Великобританії цитологічний метод успішно використовувався для діагностики різних хвороб уже в середині ХІХ століття. У повоєнні роки в Київському рентгено-радіологічному і онкологічному інституті (КРРОІ) вчені і лікарі патологоанатомічного відділення розпочали вивчення цитологічного методу для діагностики раку шийки матки і легень. Це сталося після того, як наші фахівці ознайомилися з атласом Diagnosis of uterine cancer by the vaginal smear, авторами якого були G.N. Papanikolaou і H.F. Traut. Українські вчені Т.С. Шведкова-Роше і Г.В. Руденко 1948 року завершили переклад цього атласу на російську мову і про результати роботи доповіли на засіданні Протиракового комітету МОЗ України. Метод цитологічної діагностики був визнаний перспективним, тож було прийнято рішення рекомендувати його для наукової розробки та практичного запровадження в країні. Це рішення успішно виконувалось у наступні роки колективом співробітників КРРОІ під керівництвом І.Т. Шевченко і Т.С. Шведкової-Роше.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

23.04.2024 Кардіологія Ревматологія Терапія та сімейна медицина Застосування препаратів кальцію і кальцифікація судин: чи є зв’язок?

Як відомо, кальцій бере участь у низці життєво важливих функцій. Хоча більшість досліджень добавок кальцію фокусувалися переважно на стані кісткової тканини та профілактиці остеопорозу, сприятливий вплив цього мінералу є значно ширшим і включає протидію артеріальній гіпертензії (передусім у осіб молодого віку, вагітних та потомства матерів, які приймали достатню кількість кальцію під час вагітності), профілактику колоректальних аденом, зниження вмісту холестерину тощо (Cormick G., Belizan J.M., 2019)....

23.04.2024 Ревматологія Терапія та сімейна медицина Погляди на терапію глюкокортикоїдами в ревматології: епоха конвергенції

Після десятиліть, а часом і запеклих суперечок про переваги та недоліки застосування глюкокортикоїдів (ГК) досягнута певна конвергенція. Сучасні рекомендації лікування таких захворювань, як ревматоїдний артрит (РА), ревматична поліміалгія (РПМ) та васкуліт великих судин відображають поточний стан консенсусу терапії ГК. Однак залишаються відкритими питання щодо можливості тривалого лікування дуже низькими дозами ГК у пацієнтів із РА, а також успішності пошуку інноваційних ГК (лігандів ГК-рецепторів) із покращеним співвідношенням користь/ризик....

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Інгібітори лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхіальної астми та інших алергічних захворювань

Серед препаратів, які мають велику доказову базу щодо лікування пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів з алергічним компонентом, особливий інтерес становлять антагоністи лейкотрієнових рецепторів (АЛТР). Ці препарати мають хорошу переносимість у дорослих та дітей, а також, на відміну від інгаляційних кортикостероїдів (ІКС), характеризуються високим комплаєнсом, тому посідають чільне місце в лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією. У лютому відбувся міждисциплінарний конгрес із міжнародною участю «Життя без алергії International» за участю провідних вітчизняних міжнародних експертів. Слово мав президент Асоціації алергологів України, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор медичних наук Сергій Вікторович Зайков із доповіддю «Місце АЛТР у лікуванні пацієнтів із респіраторною патологією». ...

23.04.2024 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алгоритм діагностики та лікування пацієнта з алергічним ринітом

Розбір клінічного випадку...