Новое определение транзиторной ишемической атаки. Что оно дает клиницисту?

27.03.2015

В начале мая текущего года пользователям сети Интернет стал доступен отчет рабочей группы Американской ассоциации инсульта (ASA) – структурной части Американской ассоциации сердца (AHA) – по изучению проблемы транзиторной ишемической атаки (ТИА), в котором дано новое определение ТИА и уточнены рекомендации по обследованию пациентов с транзиторной церебральной дисфункцией. Пытаясь систематизировать доказательные данные, авторы выполняли в базе Medline поиск публикаций, так или иначе затрагивающих проблему ТИА, которые были опубликованы с 1990 по 2007 год.

Результатом глубокого анализа собранной информации стал пересмотр самого понятия ТИА. Новое определение наиболее точно соответствует концепции патогенеза ишемии мозга: «ТИА – это преходящий эпизод неврологической дисфункции, вызванной фокальной ишемией головного или спинного мозга, или ишемией сетчатки без развития острого инфаркта». Рекомендациям по обследованию пациентов с подозрением на ТИА, которые приводятся во второй части статьи, традиционно присвоены уровни доказательности (А, В и С) и классы отношения польза/риск (I, IІа, ІІb, III), хотя сами авторы указывают на то, что их работа является скорее научным отчетом, чем клиническим руководством по ведению пациентов с преходящей ишемией мозга, тем более, что документ не содержит каких-либо рекомендаций по лечению ТИА и профилактике инсульта у таких пациентов.

Однако, по мнению американских экспертов, новое определение ТИА не только имеет научное значение, но и будет способствовать более успешному ведению больных, в пользу чего приводятся убедительные аргументы. Предлагаем читателям ознакомиться с переводом основных положений данного документа.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

07.12.2023 Педіатрія АльпеКід ХЕПІ ДРІНК: природне рішення для комфорту маленьких животиків

Дитячі кольки (ДК) – ​одна з найпоширеніших проблем, яку мають новонароджені, діти раннього віку та їхні батьки: залежно від використаних діагностичних критеріїв через них страждають 10-40% малюків [22, 28]. Саме тому «правило трійок» нині добре відоме майже всім: відзначаючи появу в малечі епізодів сильного плачу / надмірної метушливості протягом 3 год/день щонайменше 3 дні/тиж упродовж 3 тиж поспіль [31], не тільки лікарі, а й батьки впевнено констатують виникнення ДК....

07.12.2023 Кардіологія Фармакотерапія артеріальної гіпертензії: можливості посилення гіпотензивного ефекту за рахунок L-аргініну

Артеріальна гіпертензія (АГ) – хронічне захворювання, на яке в 2019 р. у всьому світі страждали 626 млн жінок і 652 млн чоловіків [16]; згідно із прогнозами, поширеність АГ у світі в 2040 р. становитиме 20,3%, причому в країнах із низьким рівнем доходів цей показник буде значно вищим і дорівнюватиме 29,6% як у чоловічій, так і в жіночій популяціях [4]. АГ визнано багатофакторним захворюванням, але зазвичай його розвиток пов’язують з ендотеліальною дисфункцією (ЕД) [1]. АГ вважають провідною причиною серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інсульт), хронічної хвороби нирок, серцевої недостатності та вагомим фактором ризику смертності [16]....

05.12.2023 Терапія та сімейна медицина Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) стали чи не найбільшим надбанням фармакології, адже вони щодня полегшують біль мільйонам людей у світі. Водночас цей широкий клас засобів традиційно розглядають як двобічно загострений меч: з одного боку, він є нещадним до болю, з іншого – здатний заподіяти шкоди різним тканинам та органам [1]....

03.12.2023 Кардіологія Менеджмент пацієнтів з ендокардитом

Інфекційний ендокардит (ІЕ) є серйозною проблемою системи охорони здоров’я в усьому світі. Через пов’язану з ІЕ високу захворюваність і смертність визначення ефективних стратегій його профілактики та лікування нині перебуває в центрі уваги дослідників. Як наслідок, із моменту публікації настанови з менеджменту хворих на ендокардит Європейського товариства кардіологів (ESC, 2015) дослідники отримали нові цікаві дані, що стали вагомою підставою для оновлення цього документа. Робоча група ESC (2023) мала на меті критично оцінити чинні профілактичні, діагностичні й терапевтичні підходи, зокрема співвідношення користі й ризику, для надання оновлених рекомендацій на допомогу лікарям у прийнятті клінічних рішень під час ведення пацієнтів з ІЕ. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення цієї настанови, опублікованої у виданні European Heart Journal (2023; 44, 3948‑4042)....