Педиатрия без границ

27.03.2015

Созданная по инициативе ряда ведущих педиатров Российской Федерации и Украины Федерация педиатров стран СНГ приступила к работе в конце 2008 г. И вот уже в мае текущего года весенний г. Киев гостеприимно встречал участников I конгресса, проведенного этой организацией. Нам кажется символичным, что I конгресс Федерации педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» прошел именно в Киеве – городе с многовековой историей, в котором в свое время были заложены основы славянской цивилизации, чья культура и менталитет впоследствии распространились на многие близлежащие и далекие государства.

И хотя в новейшей истории на территории постсоветского пространства были созданы независимые государства, каждое из которых приняло собственную модель развития, у всех нас общее прошлое, общие истоки и во многом общие проблемы. А это значит, что и решать их нам, в прямом и переносном смысле слова говорящим на одном языке, будет гораздо проще сообща.

Поэтому идея создания организации, объединяющей ученых и врачей-педиатров стран СНГ, буквально «лежала на поверхности»: ведь для врача, выполняющего профессиональный долг, не существует границ, и забота о здоровье детей – это именно то, что объединяет педиатров всех государств, независимо от избранного ими вектора развития. Работа Федерации педиатров стран СНГ призвана помогать специалистам обобщать и анализировать накопленный опыт в сфере организации системы оказания медицинской помощи детям, популяризировать наиболее прогрессивные подходы к ведению заболеваний детского возраста, давать возможность практикующим врачам повышать свой образовательный и профессиональный уровень.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...