Современные тенденции в лечении детей с внебольничной пневмонией с позиций доказательной медицины

27.03.2015

Доказательная медицина... Несколько лет назад это понятие (а скорее – даже целая система взглядов) стремительно ворвалось в отечественную медицину. В настоящее время без использования принципов и данных доказательной медицины сложно даже представить очень многие вещи: и планирование солидных клинических исследований, и написание серьезной научной статьи, и создание консенсусов по диагностике и лечению, и грамотную организацию современной системы оказания медицинской помощи. Но главное – это то, что без знания основ доказательной медицины уже невозможно проводить современное лечение любой патологии. В этом контексте доказательную медицину можно сравнить с очень точными часами, по которым мы постоянно «сверяем» правильность наших клинических решений.

Безусловно, в реальной жизни не существует двух абсолютно одинаковых клинических случаев, и врач каждый раз принимает то или иное решение, исходя из особенностей конкретной ситуации. Но доказательная медицина при этом служит для него очень важным ориентиром, позволяющим с высокой долей вероятности рассчитывать на получение желаемого результата лечения и свести к минимуму возможный риск для здоровья и жизни пациента. Наверное, излишне даже говорить о том, насколько возрастает ответственность за принятое врачом решение у постели больного ребенка...

Поэтому нам кажется, что для педиатров особенно важно знать, как оценивается эффективность той или иной терапии с позиций доказательной медицины.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....