Пробиотики и иммунитет

27.03.2015

К возможностям профилактического и терапевтического применения пробиотиков пристальное внимание ученых приковано уже несколько десятилетий. В последние годы мы стали свидетелями нового всплеска интереса к этой группе биологически активных ингредиентов. Различным аспектам клинического применения пробиотиков ежегодно посвящается масса публикаций в научной медицинской литературе, на их основе разрабатывают новые лекарственные препараты и продукты питания, о свойствах пробиотиков много говорят в различных телевизионных программах. При этом особый акцент делается на положительные эффекты, оказываемые пробиотиками, в частности их влияние на формирование и состояние иммунной системы ребенка.

Какие иммунотропные эффекты пробиотиков действительно доказаны, каковы их фундаментальные механизмы и какие возможности открывает перед нами их применение в педиатрии, рассказал в своем выступлении на I конгрессе педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова и Центрального НИИ эпидемиологии Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Александр Васильевич Горелов. Представляем вниманию читателей наиболее интересные положения его доклада.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Роль порушень маркерів запалення, оксидантно-протиоксидантного, протеїназно-інгібіторного гомеостазу, показників холестеринового обміну при остеоартрозі у поєднанні з метаболічним синдромом

Вивчення клініко-патогенетичних особливостей поєднаного перебігу остеоартрозу (ОА) у хворих із метаболічними розладами, які характеризують перебіг метаболічного синдрому (МС), зокрема цукровим діабетом (ЦД) 2 типу, ожирінням (ОЖ), артеріальною гіпертензією (АГ), є актуальним, оскільки це пов’язано з неухильним збільшенням розповсюдженості цього захворювання, недостатньою ефективністю лікування, особливо за коморбідності з іншими захворюваннями, які патогенетично пов’язані з порушеннями метаболічних процесів. ...

04.04.2024 Гастроентерологія Синдром подразненого кишечнику: перехресні розлади, патофізіологія та сучасні стратегії лікування

Синдром подразненого кишечнику (СПК) є одним з найпоширеніших захворювань органів травлення (до 20% серед дорослого населення). Характерними ознаками СПК є хронічний абдомінальний біль, порушення дефекації, метеоризм. Дотепер остаточно не з’ясована етіологія цього стану, проте доведено роль низки різнопланових, взаємопов’язаних між собою факторів у його розвитку. До них відносять: дисфункцію осі «мозок – кишечник», вісцеральну гіперчутливість, моторні порушення, підвищену проникність кишечнику, запалення низького ступеня, дисбіоз....