Рациональная антибиотикотерапия заболеваний верхних дыхательных путей у детей

27.03.2015

Активная промоционная деятельность фармацевтических компаний при продвижении на рынок новых лекарственных средств стала причиной такого явления, как «мода на препараты». Например, при респираторных инфекциях одно время было «модно» назначать иммуномодуляторы всем без исключения пациентам, а также противовирусные средства. Затем врачи переключились на комплексные гомеопатические препараты, эффективность которых с точки зрения доказательной медицины весьма сомнительна (напомним, что в августе этого года эксперты ВОЗ выступили с критикой применения гомеопатии, отметив, что ее использование не только не имеет доказательной базы, но и несет реальную угрозу здоровью и жизни людей в тех случаях, когда она применяется в качестве альтернативы основному лечению при угрожающих жизни заболеваниях). К счастью, «мода» на такие препараты рано или поздно проходит, и в арсенале врачей остаются лекарственные средства с доказанной эффективностью, к которым мы можем сегодня с полным правом отнести и макролиды.

Макролиды применяются в клинической практике уже более полувека (в том числе в педиатрии) и зарекомендовали себя как одни из наиболее эффективных и безопасных антибиотиков. Об их преимуществах еще раз напомнила участникам ежегодной традиционной весенней конференции Украинского научного медицинского общества оториноларингологов (25-26 мая 2009 г., Киев) заведующая кафедрой педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, доктор медицинских наук, профессор Елена Николаевна Охотникова.

Полная версия статьи в формате .pdf »

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

15.04.2024 Неврологія Діагностика та лікування когнітивних розладів

Проблема когнітивних розладів є однією з найважливіших у сучасній клінічній медицині. Це зумовлено не тільки збільшенням частки людей старшого віку серед населення, а й посиленням ролі стресу та інших патогенетичних чинників. У березні відбувся семінар «Академія сімейного лікаря. Біль в грудній клітині. Алгоритм дій сімейного лікаря та перенаправлення до профільного спеціаліста», у якому прийняли участь провідні вітчизняні науковці і фахівці різних галузей. У рамках заходу професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії Міністерства оборони України, кандидат медичних наук Мар’яна Миколаївна Селюк представила доповідь «Війна та когнітивні порушення. Причина чи наслідок? Як вирішити проблему?». Подаємо огляд цієї доповіді у форматі «запитання – ​відповідь»....

15.04.2024 Онкологія та гематологія Сучасні підходи до лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей і дорослих

Гостра лімфобластна лейкемія (ГЛЛ) є найпоширенішим онкогематологічним захворюванням у дітей і складає значну частку серед лейкемій у дорослих. Незважаючи на значні успіхи в лікуванні ГЛЛ у дітей, де рівень виліковності сягає 90%, результати терапії у дорослих залишаються незадовільними. У рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Діагностика та лікування гематологічних захворювань: підведення підсумків 2023 року» (15-16 грудня 2023 року) проведено секцію, присвячену ГЛЛ....

12.04.2024 Гастроентерологія Дієта для покращення репродуктивного здоров’я

Відтворення майбутнього здорової нації – один з найважливіших сенсів існування теперішнього покоління. День боротьби з ожирінням нагадує нам про поширеність цього проблемного явища і важливість попередження його наслідків. Ожиріння може мати вплив на різні аспекти здоров'я, включаючи репродуктивне....

12.04.2024 Онкологія та гематологія Стратегії мінімізації ризиків та керування ускладненнями при лікуванні хронічної лімфоцитарної лейкемії

Хронічна лімфоцитарна лейкемія (ХЛЛ) залишається актуальною проблемою сучасної онкогематології. Незважаючи на певні досягнення в терапії, ХЛЛ є невиліковним захворюванням. Стандартна хіміотерапія не забезпечує стійкої відповіді, а трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин можлива лише для окремої когорти пацієнтів. Тому пошук нових підходів до терапії ХЛЛ, зокрема таргетної, є нагальним завданням. ...