Вітаємо переможців!

27.03.2015

1 місце з правом авторської публікації в «Медичній газеті «Здоров’я України» посіла доповідь «Сигнальні системи, що регулюють процеси мітозу і апоптозу в адренокортикоцитах». Автор О.І. Ковзун (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ).
2 місце з правом авторської публікації в «Медичній газеті «Здоров’я України» посіла доповідь «Вплив середземноморської дієти на маркери атерогенезу та складові залізо-транспортуючої системи у хворих на цукровий діабет 2 типу». Автори: М.Ю. Горшунська, Ю.І. Караченцев, Н.С. Красова, Е. Йенсен, Т.І. Воропай, Дж. Кремерс, П.К. Бикхоф, Х.А. Лостнен (Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України, м. Харків).
3 місце з правом авторської публікації в «Медичній газеті «Здоров’я України» посіла доповідь «Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок репродуктивного віку після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу раку щитоподібної залози у співставленні з даними ультразвукового дослідження органів малого таза». Автори: З.Б. Хомінська, Т.М. Кучменко, |О.В. Епштейн| (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України).
4 місце з правом авторської публікації в «Медичній газеті «Здоров’я України» було розподілене між доповідями:
 «Дисфункція ендотелію у хворих на цукровий діабет 1 типу та діабетичну кардіоміопатію». Автори: Ю.Б. Рибченко, Л.К. Соколова, О.О. Волошина, М.Д. Тронько, А.С. Єфімов (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ).
 «Нарушения функции щитовидной железы в остром периоде травматической болезни». Авторы: В.Н. Ельский, С.В. Зяблицев, С.В. Пищулина, М.С. Кишеня (Донецкий государственный медицинской университет им. М. Горького).
5 місце з правом авторської публікації в «Медичній газеті «Здоров’я України» було розподілене між доповідями:
 «Алгоритм терапії порушень чоловічого пубертату у мешканців району йодного дефіциту». Автори: В.А. Гурська, А.Й. Гурський, О.І. Гуменюк, О.А. Філончук, Т.Г. Романишева (Рівненський обласний ендокринологічний диспансер).
 «Дослідження маркерів секреції соматотропіну у дітей з гіпофізарним нанізмом на тлі терапії гормоном росту». Автори: О.А. Вишневська (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ).
«Аналіз варіабельності серцевого ритму у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу». Автори: Н.Б. Пранік, В.Г. Майданник, М.В. Хайтович, В.В. Довгодько (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ).

«Медична газета «Здоров’я України» щиро поздоровляє переможців та бажає плідної праці в подальшому!

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

20.02.2024 Алергія та імунологія Обґрунтування застосування фіксованої комбінації інтраназального кортикостероїда мометазону та антигістамінного засобу олапатадину в терапії у пацієнтів з алергічним ринітом різного ступеня тяжкості

Алергічний риніт (АР) є глобальною проблемою охорони здоров’я, на нього хворіє від 10 до 20% населення, а серед дітей – ​від 4,0 до 40%. Останніми роками спостерігається зростання частоти алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, що проявляється збільшенням як абсолютних (захворюваності та поширеності), так і відносних (частка в структурі алергологічної та отоларингологічної патології) показників. Згідно з результатами досліджень, проведених за програмою ISAAC у багатьох регіонах світу, перше місце за поширеністю алергічних симптомів посідає Україна, яка поділяє його з Великою Британією. ...

20.02.2024 Пульмонологія та оториноларингологія Ефективність рослинного лікарського засобу BNO 1016 у лікуванні гострого риносинуситу в контексті раціональної антибіотикотерапії

Гострий риносинусит (ГРС) являє собою інфекцію верхніх дихальних шляхів, поширеність якої протягом 1 року становить 6-15% [1]. Велика кількість звернень пацієнтів до лікарів первинної ланки створює значний економічний тягар для системи охорони здоров’я [2]. В Європі, наприклад, 1-2% звернень до лікарів зумовлено підозрою на ГРС [1]. У США на частку ГРС припадає 2-10% звернень до лікарів первинної медичної допомоги й отоларингологів [3]; прямі витрати, пов’язані з ГРС, у 2000 р. оцінювалися майже в 6 млрд доларів США [4]....

20.02.2024 Психіатрія Ефективність та безпека призначення прегабаліну за тривожних розладів

Тривожні розлади (ТР) – ​це біопсихосоціальні стани, пов’язані з узагальненими чи специфічними для ситуації відповідями на передбачувані загрози. Вони є одними з найпоширеніших психічних розладів (1,5-3,1%) (Kessler and Wang, 2008); зазвичай з’являються на ранньому етапі життя, характеризуються високим ступенем хронізації (середня тривалість складає >10 років) (Bruce et al., 2005) і підвищеним ризиком розвитку супутніх захворювань, як-от артеріальна гіпертензія, серцево‑судинні захворювання, деменція....

20.02.2024 Неврологія Розширення терапевтичних можливостей реабілітації пацієнтів із перенесеним ішемічним інсультом

Глобальний тягар інвалідності після інсульту зростає попри терапевтичні досягнення. Інсульт залишається другою провідною причиною інвалідності в усьому світі. Кожна четверта доросла людина має інсульт; ≈63% цих випадків трапляється до 70 років. 87% інвалідності, пов’язаної з інсультом, припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, де доступ до втручань у разі гострого інсульту часто обмежений. Це робить ефективну реабілітацію потенційно найкращим доступним втручанням для сприяння відновленню після інсульту, а також є глобальним пріоритетом охорони здоров’я [1, 2]....