Конференція: «Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання»

27.03.2015
Міністерство охорони здоров’я України
Українська асоціація лікарів - дерматовенерологів і косметологів
Головне управління охорони здоров’я м. Києва

Інформаційне повідомлення.

Вельмишановні колеги!
Від імені Організаційного комітету маю честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції УАЛДВК «Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання», яка відповідно до РЕЄСТРУ з’їздів та конференцій МОЗ України на 2007р., відбудеться 19-20 квітня 2007р. в м. Києві.
Тематичні розділи пленарних засідань конференції обіймають різнопланові аспекти етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування різних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Під час роботи конференції буде постійно працювати виставка фармакологічних препаратів і медичного обладнання від вітчизняних та зарубіжних компаній.
Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги,34; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, актова зала фізико-хімічного корпусу.
Початок реєстрації делегатів-08.00, початок роботи конференції - 10.00 19 квітня 2007 р.
Відповідальними за проведення конференції є Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця та Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації.
Всі питання відносно конференції просимо завчасно узгоджувати з членами оргкомітету з’їзду: віце-президентом УАЛДВК, професором Степаненком Віктором Івановичем (доповіді та програма конференції: тел. 8 (044) 287-30-34, м. Київ); з виконавчим директором д.м.н. Коганом Борисом Григоровичем (участь фармацевтичних фірм: тел. 8 (044) 255-14-05, м. Київ); секретаріатом УАЛДВК (діловодство, списки делегатів, поселення в готелі): т/ф. УАЛДВК: 8 (044) 255-16-32, E-mail ualdvc@svitonline.com); За матеріалами конференції у черговому журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології»будуть опубліковані тези. Вимоги до подання тез наступні: тези необхідно надсилати до редакції журналу (01030,м. Київ, вул. Коцюбинського,8-а, тел. (044) 465-30-83 у двох примірниках: на паперовому носії та у електронному вигляді (на дискеті 3.5 або Електронною поштою – E-mail - vitapol@i.com.ua - текстовий редактор MS Word версії 7,0-9,0). Шрифт Times New Roman (кегль 12, інтервал – 1,5). Заголовок тез слід друкувати великими жирними літерами. З нового рядка – прізвище авторів, на наступному (курсивом) – повна назва установи та місто. Максимальний об’єм тез – 1стр. Один автор може надсилати не більше 2 тез. Тези мають бути звірені підписом керівника установи. Збірник наукових Тез I З’їзду буде опублікований за рахунок коштів Асоціації.

З повагою,

Президент УАЛДВК
чл.-корр. АПН України
д.м.н, професор В.Г. КОЛЯДЕНКО

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Лікування пацієнтів із негативними симптомами шизофренії: персоніфіковані підходи

За матеріалами Науково-практичної конференції «Психіатрія, наркологія, клінічна психологія та загальна медична практика: міждисциплінарні питання сучасності» (22‑23 березня 2023 р.) ...

16.05.2024 Неврологія Терапія та сімейна медицина Особливості перебігу герпесвірусної інфекції на тлі посттравматичного стресового розладу

За матеріалами Науково-практичної конференції «Стрес-індуковані імунні розлади та їх наслідки в умовах воєнного часу» (29 лютого 2024 р.) ...

16.05.2024 Психіатрія Терапія та сімейна медицина Практика психотерапевта: психотехніки кейсу «швидкої допомоги»

У статті висвітлено необхідні прийоми роботи психотерапевта, починаючи з вибору оптимальної комунікації. Наведені у статті психотехніки не вимагають від лікаря загалом ні глибоких теоретичних знань, ні великого практичного досвіду. Цим вони привабливі, і, оскільки достатньо ефективні, можуть стати корисними не тільки для вузького кола психотерапевтів, але і для багатьох сімейних лікарів. ...

16.05.2024 Неврологія Психіатрія Терапія та сімейна медицина Тривожні та інші емоційні розлади сьогодення: роль фітотерапії

За останнє століття у світі значно зросла кількість подій планетарного рівня, які призвели до хвилі постстресових та емоційних розладів. На жаль, ця ситуація не оминула й Україну. Через розв’язану рф війну страждають і ті, хто опинився в зоні бойових дій або в окупації, і ті, хто живе в тилу, і вимушені внутрішні переселенці, і ті, хто виїхав за кордон. Перевтома, тривожність і тривалий стрес виснажують організм, шкодять фізичному здоров’ю, можуть стати тригером порушень психіки, що скорочують тривалість життя. ...