Конференція: «Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання»

27.03.2015
Міністерство охорони здоров’я України
Українська асоціація лікарів - дерматовенерологів і косметологів
Головне управління охорони здоров’я м. Києва

Інформаційне повідомлення.

Вельмишановні колеги!
Від імені Організаційного комітету маю честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції УАЛДВК «Дерматовенерологія та косметологія на рубежі століть: наука, практика, навчання», яка відповідно до РЕЄСТРУ з’їздів та конференцій МОЗ України на 2007р., відбудеться 19-20 квітня 2007р. в м. Києві.
Тематичні розділи пленарних засідань конференції обіймають різнопланові аспекти етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування різних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Під час роботи конференції буде постійно працювати виставка фармакологічних препаратів і медичного обладнання від вітчизняних та зарубіжних компаній.
Конференція відбудеться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги,34; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, актова зала фізико-хімічного корпусу.
Початок реєстрації делегатів-08.00, початок роботи конференції - 10.00 19 квітня 2007 р.
Відповідальними за проведення конференції є Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця та Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації.
Всі питання відносно конференції просимо завчасно узгоджувати з членами оргкомітету з’їзду: віце-президентом УАЛДВК, професором Степаненком Віктором Івановичем (доповіді та програма конференції: тел. 8 (044) 287-30-34, м. Київ); з виконавчим директором д.м.н. Коганом Борисом Григоровичем (участь фармацевтичних фірм: тел. 8 (044) 255-14-05, м. Київ); секретаріатом УАЛДВК (діловодство, списки делегатів, поселення в готелі): т/ф. УАЛДВК: 8 (044) 255-16-32, E-mail ualdvc@svitonline.com); За матеріалами конференції у черговому журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології»будуть опубліковані тези. Вимоги до подання тез наступні: тези необхідно надсилати до редакції журналу (01030,м. Київ, вул. Коцюбинського,8-а, тел. (044) 465-30-83 у двох примірниках: на паперовому носії та у електронному вигляді (на дискеті 3.5 або Електронною поштою – E-mail - vitapol@i.com.ua - текстовий редактор MS Word версії 7,0-9,0). Шрифт Times New Roman (кегль 12, інтервал – 1,5). Заголовок тез слід друкувати великими жирними літерами. З нового рядка – прізвище авторів, на наступному (курсивом) – повна назва установи та місто. Максимальний об’єм тез – 1стр. Один автор може надсилати не більше 2 тез. Тези мають бути звірені підписом керівника установи. Збірник наукових Тез I З’їзду буде опублікований за рахунок коштів Асоціації.

З повагою,

Президент УАЛДВК
чл.-корр. АПН України
д.м.н, професор В.Г. КОЛЯДЕНКО

СТАТТІ ЗА ТЕМОЮ

07.12.2023 Педіатрія АльпеКід ХЕПІ ДРІНК: природне рішення для комфорту маленьких животиків

Дитячі кольки (ДК) – ​одна з найпоширеніших проблем, яку мають новонароджені, діти раннього віку та їхні батьки: залежно від використаних діагностичних критеріїв через них страждають 10-40% малюків [22, 28]. Саме тому «правило трійок» нині добре відоме майже всім: відзначаючи появу в малечі епізодів сильного плачу / надмірної метушливості протягом 3 год/день щонайменше 3 дні/тиж упродовж 3 тиж поспіль [31], не тільки лікарі, а й батьки впевнено констатують виникнення ДК....

07.12.2023 Кардіологія Фармакотерапія артеріальної гіпертензії: можливості посилення гіпотензивного ефекту за рахунок L-аргініну

Артеріальна гіпертензія (АГ) – хронічне захворювання, на яке в 2019 р. у всьому світі страждали 626 млн жінок і 652 млн чоловіків [16]; згідно із прогнозами, поширеність АГ у світі в 2040 р. становитиме 20,3%, причому в країнах із низьким рівнем доходів цей показник буде значно вищим і дорівнюватиме 29,6% як у чоловічій, так і в жіночій популяціях [4]. АГ визнано багатофакторним захворюванням, але зазвичай його розвиток пов’язують з ендотеліальною дисфункцією (ЕД) [1]. АГ вважають провідною причиною серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інсульт), хронічної хвороби нирок, серцевої недостатності та вагомим фактором ризику смертності [16]....

05.12.2023 Терапія та сімейна медицина Флурбіпрофен: вибір оптимального НПЗП за гострого болю та запалення в пацієнтів із серцево-судинною патологією

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) стали чи не найбільшим надбанням фармакології, адже вони щодня полегшують біль мільйонам людей у світі. Водночас цей широкий клас засобів традиційно розглядають як двобічно загострений меч: з одного боку, він є нещадним до болю, з іншого – здатний заподіяти шкоди різним тканинам та органам [1]....

03.12.2023 Кардіологія Менеджмент пацієнтів з ендокардитом

Інфекційний ендокардит (ІЕ) є серйозною проблемою системи охорони здоров’я в усьому світі. Через пов’язану з ІЕ високу захворюваність і смертність визначення ефективних стратегій його профілактики та лікування нині перебуває в центрі уваги дослідників. Як наслідок, із моменту публікації настанови з менеджменту хворих на ендокардит Європейського товариства кардіологів (ESC, 2015) дослідники отримали нові цікаві дані, що стали вагомою підставою для оновлення цього документа. Робоча група ESC (2023) мала на меті критично оцінити чинні профілактичні, діагностичні й терапевтичні підходи, зокрема співвідношення користі й ризику, для надання оновлених рекомендацій на допомогу лікарям у прийнятті клінічних рішень під час ведення пацієнтів з ІЕ. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення цієї настанови, опублікованої у виданні European Heart Journal (2023; 44, 3948‑4042)....